Goście ze słonecznej Italii

25 maj
25 maja 2023

Z okazji odbywającego się w Poznaniu Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu odwiedzili goście ze słonecznej Italii: o. Cassian Folsom OSB – „mnich z amerykańskiego archiopactwa św. Meinrada i wykładowca liturgiki na Anselmianum; założył w Rzymie benedyktyńską wspólnotę Matki Bożej Sedes Sapientiae, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w 1999 roku, 2 grudnia 2000 roku mnisi amerykańskiego pochodzenia przybyli do Nursji na zaproszenie arcybiskupa Spoleto-Nursji Riccardo Fontany” (info. za tyniec.com.pl) oraz Caterina Comino, archiwistka z Nursji w Archidiecezji Spoleto-Norcia. To międzynarodowe amerykańsko-włosko-polskie spotkanie stało się okazją do zaprezentowania zasobu naszego Archiwum przez Kustosza AAPoz – ks. dra Rafała Rybackiego.