I my na Kongresie…..

30 sie
30 sierpnia 2022

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu włączyło się czynnie w XXIII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych, który odbywał się w Grodzie Przemysława w dniach od 21 do 27 sierpnia br. Dla uczestników Kongresu zorganizowano dwukrotnie w siedzibie Archiwum warsztaty archiwalno-historyczne, w ramach których kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, ks.Rafał Rybacki, dokonał prezentacji i omówienia w języku polskim i języku włoskim, ciekawych dokumentów pergaminowych i papierowych z zasobu Archiwum, od okresu średniowiecza. Prezentacja była tłumaczona przez panią Marzenę Lisowską na język angielski, gdyż gościliśmy osoby  z Włoch, Węgier, Hiszpanii, Francji i Polski. Wydarzenie miało miejsce w sali inkunabułów, gdzie nasi goście mieli okazję podziwiać najcenniejsze zbiory Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

W środę 24 sierpnia wieczorem, w murach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, gościliśmy ks. prof. Roberto Regoli`ego z Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Kościoła – Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, autora książki „Benedykt XVI. Wielki Papież czasu kryzysu”, który podzielił się refleksjami na temat znaczenia pontyfikatu papieża seniora. Spotkanie było także okazją do dyskusji oraz do zadawania pytań Gościowi z Wiecznego Miasta.

xWS