Już 2 000 000 (dwa miliony), reprografia się rozwija….

25 maj
25 maja 2021

Pracujący na potrzeby Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej ( CAAP) i wykonujący kopie parafialnych ksiąg metrykalnych, a także usługi reprograficzne dla kwerendzistów i pozostałych użytkowników naszego zasobu – skaner Zeutschel OS 12000 HQ, a właściwie obsługująca go pani Alicja Młot z działu digitalizacji naszego archiwum wykonali 2 000 000 (słownie: dwumilionowy) skan. Na bieżąco udostępniamy nowe dokumenty i metrykalia w ramach CAAP dla potrzeb genealogów, naukowców i studentów. Wyrażamy nadzieję, że skaner pod sprawną ręką p. Alicji  „pobije następne rekordy” w realizacji historyczno- duszpasterskiej misji naszej placówki. Per aspera ad astra!

xWS