COVID-19 / Zasady korzystania z materiałów archiwalnych

09 lut
9 lutego 2022

Uprzejmie informujemy!

  • W związku z obowiązującym od 1 grudnia 2021 r. limitem, 1 osoba na 15 m2, jednorazowo w pracowni mogą przebywać dwie osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacza to, iż równocześnie możemy przyjąć 4 osoby (2+2). Do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu. W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, Archiwum ma prawo odmówić obsługi.
  • Pracownie naukowe Archiwum do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:30, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk w godzinach 12:00-12:30.
  • Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum można sprawdzić – zobacz tutaj.
  • Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj .