Książka: „Jeden z nas – księdza Aleksandra Woźnego tajemnica powołania”

20 Gru
20 grudnia 2017

TOM I

Ukazał się pierwszy tom z serii, która omawia szczegółowo poszczególne okresy życia Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. W założeniach autora ks. dra Wojciecha Muellera: „publikacja ta, stanowi lekturę dla każdego, kto swoje duchowe życie łączy z Jego osobą, jak i dla tego, kto spotka się z Nim po raz pierwszy. Z pewnością jest to książka dla kleryków i kapłanów. Bo przecież z tego, że ks. Aleksander był jednym z nas wynika, iż przede wszystkim dotyczy ona właśnie tego środowiska. To nie tylko to, że tworzył społeczność miasta Poz­nania czy wspólnotę kościoła lokalnego Archidiecezji Poznańskiej; nie tylko to, że przechadzał się tymi samymi ulicami, i może wchodził do tych samych sklepów, a być może na tę samą pocztę. Bo przecież ks. Aleksander był jednym z nas, a jednocześnie niezwykłym kapłanem, którego Bóg dał Kościołowi w XX wieku, aby kolejne pokolenia świeckich i duchownych wciąż na nowo szukały inspiracji i wzorców dla swojego życia”. Publikacja ta powstała w oparciu m.in. o archiwalia zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.