Matko i Królowo Kapłanów – oręduj za nimi!

29 maj
29 maja 2023

W dniu 26 maja 2023 r. kapłani wyświęceni przed 60 laty w Archikatedrze Poznańskiej przez Arcybiskupa Antoniego Baraniaka świętowali swój diamentowy jubileusz kapłaństwa, pośród nich Biskup Senior Zdzisław Fortuniak (jego stolica tytularna to Tamagrista). Na miejsce uroczystej Mszy Dziękczynnej wybrali – Kościół NMP in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – zawierający relikty palatium z kaplicą Mieszka i Dobrawy. Jubilatom życzymy, aby sięgając do korzeni kapłaństwa i chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie z ufnością powierzali się na nowo Maryi – Matce każdego kapłańskiego powołania wołając: Monstra te esse Matrem! Ad multos annos!

xWS

Foto: Zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu