Międzynarodowy Dzień Archiwów – Poznań 2015

03 Cze
3 czerwca 2015
MDA_2015

MDA 2015

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od siedmiu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu organizują kilka wydarzeń mających na celu popularyzację archiwów, jako instytucji gromadzącej i udostępniającej dziedzictwo kultury narodowej, instytucji nowoczesnych, otwartych na potrzeby użytkowników, dysponującej stosownym sprzętem technicznym, który tę rolę społeczną i kulturalną ułatwia.

Wydarzenia:

1. Popołudnie w Archiwum Państwowym w Poznaniu

Organizator i miejsce: Archiwum Państwowe w Poznaniu, ul. 23 Lutego 41/43.

Termin: 09.06.2015, godz. 14:00 – 17:00

 • Otwarcie wystawy pt. „Dowody osobiste, paszporty, legitymacje … z kolekcji Mariana  Łomnickiego”.
 • II Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: „Rodzina w archiwum – archiwum w rodzinie” .
 • I Konkurs Fotograficzny dla Fotografów Amatorów, pt.: „Najstarszy dokument w mojej rodzinie”.
 • Informacja o akcji (projekcie) „Archiwa Rodzinne” oraz prelekcja pt. „Z albumów, szuflad, strychów i nie tylko …, czyli jak tworzyć archiwum rodzinne”.
 • Nazwa „Poznań” w zasobach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Szczegóły – zobacz na stronie Archiwum Państwowego w Poznaniu

2. Spotkanie z historią Kościoła Katolickiego w Polsce w latach 1944-1989

Organizatorzy: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

Miejsce: Archiwum Archidiecezjalne, ul. Ks. Ignacego Posadzego 2

Termin: 11.06.2015r. godz 10:00 – 14:00

Pokazy filmów dokumentalnych:

 • „Pasterz na trudne czasy. Arcybiskup Walenty Dymek”, reż. J. Hajdasz
 • „Kapłan niezłomny. Arcybiskup Antoni Baraniak”, reż. J. Hajdasz

Konkurs wiedzy o powojennych dziejach Kościoła i relacjach państwo-Kościół z nagrodami

Kiermasz wydawnictw IPN poświęconych tematyce relacji państwo-Kościół powstałych w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”

Szczegóły – zobacz na stronie IPN Oddział Poznań

3. IV Turniej piłki nożnej ARCH-FUTBOL 2015 oraz piknik archiwalny

Miejsce: kompleks boisk sportowych Wojskowego Klubu Sportowego „GRUNWALD” Poznań, ul. Promienistej 27;

Termin: 20 czerwca 2015 r. (sobota), godziny: 9:00–15:00.

W tym roku udział w turnieju zapowiedziały reprezentacje następujących instytucji:

 • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu,
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu,
 • Archiwum Państwowe w Łodzi,
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu,
 • Biblioteka Główna UAM w Poznaniu,
 • Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu,
 • Narodowe Archiwum Cyfrowe oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie ,
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,
 • Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM w Poznaniu.

Po zakończeniu części sportowej, na terenie przyległym do stadionu WKS „GRUNWALD” w Poznaniu, odbędzie się spotkanie integracyjne uczestników turnieju – PIKNIK ARCHIWALNY.