Nominacje. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego

17 Sty
17 stycznia 2018

Drugie Posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

We wtorek 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:
– w kategorii nagroda główna:
Piotr Rybczyński (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie),
dr Józef Malinowski (Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu),
Mariusz Naworski (IPN Oddział w Poznaniu);
– w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego:
Anna Domalanus (Archiwum UAM w Poznaniu),
Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie)
Nikogo nie nominowano w kategorii nagród dla młodego archiwisty, ze względu na brak wniosków w tej kategorii. Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie urzędu 8 czerwca 2018 roku w związku z uroczystościami z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.
Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017r.

Źródło i foto: www.poznan.uw.gov.pl