Podpisanie umowy o współpracy

30 Paź
30 października 2014
AAP_Umowa_UAMAAPoz

Poznań, 24 X 2014r.

Dnia 24 października 2014r. odbyło się w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu zebranie Zespołu Doradczego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IH UAM. W ramach spotkania zostało podpisane porozumienie o współpracy między: Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czytamy w nim m.in.: Uznając wspólne korzyści w zakresie prowadzenia wspólnych projektów badawczych i rozszerzenia dialogu między pracownikami naukowymi i studentami Instytutu Historii Uniwersytetu a pracownikami Archiwum oraz w celu dalszego pogłębienia kontaktów między Stronami, Strony postanawiają podpisać Porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisali: prof. dr hab. Marek Nawrocki – Prorektor UAM, mgr Lidia Pudliszak – Zastępca Kwestora UAM oraz ks. kan. mgr Roman Dworacki – Dyrektor AAPoz i  ks. dr Jan Maria Musielak – Zastępca Dyrektora AAPoz.