„PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli…

23 Paź
23 października 2017

WH UAM Poznań / Foto M. B.Ś.

W dniach 19-20 X 2017r. odbyła się w Poznaniu konferencja naukowa „Metodyka i standardy opracowania archiwalnego. Rzeczywistość i potrzeby”. Organizatorami tego naukowego spotkania archiwistów byli: Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oraz Sekcja Edukacji Archiwalnej SAP. W ramach konferencji, Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu  ks. Roman Dworacki, wygłosił referat o intrygującym tytule „PoKO(c)HA(ć) archiwistykę, czyli elektroniczna pomoc w opracowaniu i udostępnianiu zasobu archiwalnego na przykładzie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu”.