„Powtórka przed …” z udziałem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

29 Wrz
29 września 2017

Wydział Historyczny UAM Poznań

W dniach 26 i 28 września pracownik Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu pan mgr Tomasz IRZYK poprowadził spotkanie z nauczycielami historii, połączone z prelekcją nt. form współpracy z Archiwum. Spotkanie to odbyło się w ramach organizowanego corocznie w Instytucie Historii UAM cyklu wykładów i warsztatów, połączonych z możliwością zapoznania się z zasadami rekrutacji na studia na kierunku historia oraz poznania smaku życia studenckiego – pod wspólnym hasłem: „Powtórka przed …”. Spotkania z historią adresowane są zarówno dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla nauczycieli historii.