Projekt opracowania i konserwacji ksiąg z zasobu AAPoz

02 wrz
2 września 2014
LOGO_MKiDN_03

Projekt: Dziedzictwo kulturowe

W ramach programu: „Dziedzictwo kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu  realizuje zadanie: „Opracowanie i konserwacja zbiorów Archiwum Archidiecezji Poznańskiej: księgi konsystorza poznańskiego (1403 r.-1420 r.)”. Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” i środków własnych.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i konserwacja znajdujących się w Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (AAP) najstarszych ksiąg (XVw) konsystorza poznańskiego. Przechowywane w kościelnych archiwach polskich księgi konsystorskie to niezwykle cenny materiał źródłowy. Zapiski sądowe w nich zapisane zawierają bogate dane zarówno dla historii genealogii, dziejów regionalnych, a także obyczajowych czasów, których dotyczą.

W ramach niniejszego projektu zaplanowano wykonanie szczegółowego opisu oraz indeksu osobowo miejscowego dla pierwszych pięciu, z 78 dla XVw., ksiąg oznaczonych: AC 01, AC 02, AC03, AC 03a, AC 04 (księgi za lata 14031420). Zaplanowane prace obejmują przygotowanie szczegółowego opisu kodykologicznego każdej księgi zawierającego: chronologię księgi, opis oprawy, opis bloku papieru (stan zachowania, zasady paginacji, foliacji, materiał pisarski), rozpisanie składek, ogólną charakterystykę rąk pisarskich, charakterystykę języka. Ponadto w ramach zadnia przewiduje się wykonanie pełnej konserwacji ksiąg o nr AC 02, AC 03, AC 03a, AC 04 o łącznej ilości kart 474. Konserwacja obejmować będzie dezynfekcję, uzupełnienie masy papierowej, wzmocnienie struktury, szycie i oprawę.