Przedstawiciele AAPoz na międzynarodowej konferencji archiwistów w Chorwacji

25 Wrz
25 września 2014
Chorwacja_plakat

Šibenik 2014

W ramach projektu ENArC (Europejska Sieć Badań Archiwalnych), Archiwum Państwowe w Šibeniku i Archiwum Państwowe w Zadarze we współpracy z Archiwami Państwowym Chorwacji oraz Międzynarodowym Centrum Badań Archiwalnych ICARUS, zorganizowały międzynarodową konferencję „Archiwa Wspólnot Wyznaniowych w Chorwacji – praktyczne doświadczenia i perspektywy”. Konferencja odbędzie się w Šibeniku w dniach 25-26 września 2014r. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, otrzymało imienne zaproszenie do uczestnictwa w konferencji i wygłoszenia referatu dotyczącego funkcjonowania kościelnej placówki archiwalnej. Archiwiści z Poznania, mgr Tomasz Irzyk oraz mgr Wacław Pagórski przygotowali referat oraz prezentację komputerową: „Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu – zasady funkcjonowania i osiągnięcia”.

 

Strona konferencji – www.dasi.hr (kliknij plakat)