Radiowa Eucharystia z Katedry w źródłach kapitulnych……

16 lut
16 lutego 2024

Nakładem Wydawnictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod koniec minionego roku ukazała się publikacja pt. Msze Święte radiowe w aktach Poznańskiej Kapituły Metropolitalnej. Źródła do dziejów Kościoła i polskiej radiofonii (1927-1934). Materiały pozbierał, zredagował i opatrzył komentarzami ks. prof. UAM dr hab.Maciej Szczepaniak, który od niedawna sam jest kanonikiem tejże kapituły. Pozycja zawiera przede wszystkim korespondencję Kapituły (akta kapitulne)  dotyczącą organizacji transmisji nabożeństw z Archikatedry przed drugą wojną światową.  Książka została ubogacona fotografiami oryginalnych dokumentów pochodzących  z zasobu  Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu i może stanowić cenne źródło dla badaczy kultury medialnej i teologii praktycznej międzywojnia.

 xWS