U sąsiadów – instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania”

03 lut
3 lutego 2020

U naszych sąsiadów, czyli w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 3, powstała instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania” autorstwa dra Łukasza Gruszczyńskiego z VIII Pracowni Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Rzeźba ta, kształtem nawiązuje do wałów obronnych z czasów Mieszka I, ukazując w sposób artystyczny, wysokość i szerokość umocnień grodu poznańskiego sprzed 1000 lat.

Więcej na temat Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – zobacz tutaj.