» » » » » » » » Witamy na www.aap.poznan.pl « « « « « « « «

04 lis
4 listopada 2021

 

Uprzejmie informujemy!

  • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od 10 maja 2021 r. wznowiło udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych.
  • W związku z obowiązującym limitem 1 osoba na 10 m2, jednorazowo w pracowni mogą przebywać trzy osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacz to, iż równocześnie możemy przyjąć 6 osób (3+3).
  • Pracownie naukowe Archiwum do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk w godzinach 12:00-12:30.
  • Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum można sprawdzić – zobacz tutaj.
  • Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj .