WT UAM: TEOLOGIA W WYMIARZE AKADEMICKIM

24 kw.
24 kwietnia 2019

Czwartek, 25 kwietnia 2019 r., godz. 9:30, Wydział Teologiczny UAM, budynek A, sala 103 (ul. Wieżowa 2/4)

Wydział Teologiczny UAM zaprasza na konferencję naukową z okazji 100-LECIA HISTORII UAM W POZNANIU TEOLOGIA W WYMIARZE AKADEMICKIM
Czwartek, 25 kwietnia 2019 r., budynek A, sala 103 (ul. Wieżowa 2/4)

Dzisiejszy kontekst kulturowy, społeczny, cywilizacyjny i ogólnie naukowy stawia otwarte pytanie o obecność teologa i sens promowania teologii w naukowych ośrodkach akademickich. Jeśli teolog jest jeszcze w stanie zdobyć jakiś stopień tolerancji i zaufania, to teologia wydaje się stać na zupełnie straconej pozycji. Zasadniczy problem leży w statusie teologii jako dziedziny naukowej oraz teologu jako naukowcu. Choć jest to trudność niedzisiejsza to w ostatnim okresie nabiera ona coraz większej wagi i powoduje różne rozterki w świecie naukowym, jak tę całą rzeczywistość traktować i co z nią dalej?.

Celem naszej debaty naukowej poświęconej 100- leciu UAM w Poznaniu oraz obecności w jego strukturach Wydziału Teologicznego jest ukazanie rzeczywistych odniesień między teologią a innymi dyscyplinami nauki w oparciu o wielkopolskie dziedzictwo teologiczne. Ponadto zwrócenie uwagi na możliwość wzajemnego oddziaływania różnych wizji, poglądów i rozwiązań naukowych w ramach jednej wspólnoty akademickiej.

W czasie konferencji referat zatytułowany: Historia jako szczególne wyzwanie Kościoła w ujęciu Józefa Nowackiego i Mariana Banaszaka, wygłosi Ks. dr R. Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Program – zobacz tutaj

Źródło: teologia.amu.edu.pl