X Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

25 Wrz
25 września 2017

X Dzień Genealoga

Już po raz dziesiąty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbył się „Dzień Genealoga”. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Licznie zgromadzeni miłośnicy genealogii w poznańskim archiwum, wysłuchali 4 referentów: Księgi małżeńskie parafii św. Michała Archanioła w Dolsku z lat 1616-1652 jako źródło do badań nad społecznością miasta nowożytnego, mgr Michał Słomski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Exegi monumentum Chłapowskich – rzecz o podworskich archiwach prywatnych, dr Emilian Prałat, UAM Poznań, Od genealogii i małej ojczyzny do koncertu, mgr Dobrosława Gucia oraz Od metryk kościelnych do ksiąg stanu cywilnego – na przykładzie wybranych niemieckich parafii ewangelickich oraz ksiąg stanu cywilnego, mgr Paweł Hałuszczak. Spotkanie poprowadzili: Wojciech Jędraszewski, Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo” oraz ks. dr Jan Maria Musielak, Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Patronat medialny: PRZEWODNIK KATOLICKI oraz RADIO EMAUS.

Foto: www.wtg-gniazdo.org