Z dziejów winogradzkich salezjanów…..

29 wrz
29 września 2021

 Nakładem Wydawnictwa Pallotinum ukazała się na dniach cenna i ciekawa monografia poświęcona najstarszej winogradzkiej parafii „Parafia św. Jana Bosko w Poznaniu na tle uwarunkowań polityczno-religijnych 1945-1989” – autorstwa pani Zofii Leitgeber. Autorka obficie korzystała z naszego zasobu (zespół KA), dotyczącego najpierw parafii św. Wojciecha – do której to należała ta część Poznania, do momentu utworzenia parafii salezjańskiej w 1975 roku. Pani Zofia zarysowuje szeroki kontekst historyczno-polityczny i  kościelno-religijny tamtych trudnych czasów powojennych i komunistycznych, gdy w bólach rodziła się wspólnota p.w. św. Jana Bosko. Zamieszcza ciekawe analizy, wnioski i interesujący materiał fotograficzny. Życzymy, by ta wartościowa książka przyczyniła się do upamiętnienia dzielnych, wytrwałych, nierzadko wręcz bohaterskich ludzi w ich zmaganiach o świątynię, o wspólnotę wierzących oraz życie wiary i wewnętrznej wolności na poznańskich Winogradach. Niech Patron – założyciel Salezjanów Św. Jan Bosko wspiera swą przyczyną dzisiejszych duszpasterzy i wiernych, którzy korzystają z dorobku swych poprzedników. Ziemia użyźniona trudnościami, walkami…. daje nadzieję na plon obfity….

xWS