Z zasobu AAPoz: 40 rocznica zamachu na Papieża Polaka

13 Maj
13 maja 2021

 

Dnia 13 maja 2021 roku minęła 40 rocznica zamachu na Papieża – Polaka Jana Pawła II. Ślady tego wydarzenia możemy znaleźć i w naszym Archiwum. W teczce personalnej (z zespołu KA) ks. Edwarda Pośpiesznego (+ 23. XII 2000) – kapłana Archidiecezji Poznańskiej, który z grupą pielgrzymów z fary kościańskiej (gdzie na ten czas był proboszczem) znajdował się tego dnia na Placu Św. Piotra na audiencji generalnej odnajdujemy kopię artykułu z watykańskiego dziennika L`osservatore Romano (z dn. 15 maja 1981 roku) w którym mowa, o pięknym geście poznańskich pielgrzymów i ich duszpasterza, którzy na wieść o ranieniu Papieża przez zamachowcę na pustym tronie przygotowanym dla Ojca Św. umieścili obraz Matki Bożej Częstochowskiej i bukiet kwiatów, a obecni na placu pielgrzymi rozpoczęli spontaniczną modlitwę o uratowanie Następcy Piotra….Fatimska Pani wysłuchała, a  Papież Wojtyła po trwającym jeszcze wiele lat po zamachu pontyfikacie – dziś już jako święty Kościoła – oręduje wraz z Nią – w co wierzymy za naszą ojczyzną…. Regina Poloniae, Sancte Joannes Paule II – orate pro nobis, orate pro patria nostra!

xWS