Zmarł śp. ks. prałat Marian Lewandowski

23 Sty
23 stycznia 2019

Dnia 18 stycznia 2019 r., w 84. roku życia i 59. roku kapłaństwa, bramę życia i śmierci prowadzącą do domu naszego Ojca, przekroczył śp. ks. prałat Marian Lewandowski. Od 1967 roku był związany z Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Początkowo jako Kustosz, a następnie w latach 1987–2012 jako Dyrektor. Jako pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu wielokrotnie korzystaliśmy z Jego wiedzy, rady, wsparcia. Doświadczyliśmy również  Jego życzliwego słowa i uśmiechu.

Księże Prałacie, prosimy w modlitwie, aby Bóg Wszechmogący wynagrodził Tobie za dobro, którym dzieliłeś się z bliźnimi.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Pracownikom Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu, przeżywającym czas śmierci i żałoby, składamy wyrazu współczucia i sąsiedzkiej solidarności. W takim trudnym momencie, wiara w prawdę o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana podpowiada: Choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, * znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. * Albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy, * i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, * znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie (1. Prefacja o zmarłych).

Liturgia pogrzebowa od będzie się w Poznaniu:

Środa 23 stycznia 2019 r.

  • Wprowadzenie trumny do Bazyliki Archikatedralnej w Poznaniu  i modlitwa różańcowa o godz. 17:30
  • Msza św. o godz. 18:00

Czwartek 24 stycznia 2019 r.

  • Msza św. pogrzebowa w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu o godz. 8:00
  • Pogrzeb na cmentarzu na Miłostowie o godz. 10:00 (kaplica od ul. Gnieźnieńskiej)