Ogólnopolska konferencja miłośników książek w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

19 wrz
19 września 2019

 

 

XI OGÓLNOPOLSKI ZJAZD BIBLIOFILÓW

„BIBLIOFILSTWO W EPOCE CYFROWEJ”

POZNAŃ – KÓRNIK, 13-15 WRZEŚNIA 2019 r.

 

 

ORGANIZATORZY:

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu

 

RADA NAUKOWA I PROGRAMOWA:

Dr Kazimierz Krawiarz

Prof. dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss

Dr Sławomir Krzyśka

Dr Jarosław Mulczyński

Dr hab. Arkadiusz Wagner

Dr Przemysław Wojciechowski

 

PATRONAT HONOROWY:

  1. J.E. Ks. dr Stanisław Gądecki – Arcybiskup Metropolita Poznański
  2. Marszałek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marek Wożniak
  3. Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann
  4. Prezydent Miasta Poznania – Jacek Jaśkowiak
  5. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
  6. Biblioteka Uniwersytecka UAM, Dyrektor dr Małgorzata Dąbrowicz
  7. Biblioteka Kórnicka PAN, Dyrektor prof. dr hab. Tomasz Jasiński
  8. Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dyrektor Henryk Krystek
  9. Fundacja „Zakłady Kórnickie”, Prezes zarządu dr Dariusz Grzybek
  10. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prof. dr hab. Andrzej Gulczyński, prof. UAM

 

PROGRAM:

Poznań, 13 września 2019 r. (piątek)  

10.00-10.15   Powitanie Gości i otwarcie Zjazdu:

– ks. Roman Dworacki, dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu;

– dr Kazimierz Krawiarz, prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Przyjaciół Książki

1 Sesja referatowa:

Prowadzący: dr hab. Arkadiusz Wagner

10.15-10.40 Ks. dr Rafał Rybacki – Ks. dr Edmund Majkowski współzałożyciel Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu

10.40-11.00 Dr Kazimierz Krawiarz – Edward Kuntze, pierwszy prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu

11.00-11.20 Dr Jarosław Mulczyński – Wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Grafiki w Poznaniu w latach 1931-1939

11.20-11.45 Dr hab. Arkadiusz Wagner – Książka jako dzieło sztuki w okresie renesansu

11.45-12.15 Wystawa ekslibrisów wykonanych przez Jerzego Rybarczyka (Hol Archiwum Archidiecezjalnego)

2. Sesja referatowa:

Prowadzący: dr Kazimierz Krawiarz – prezes WTPK

12.15-12.35 Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu – prezes prof. dr hab. Ewa Andrysiak

12.35-12.55 Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Książki

12.55-13.15 Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki – Włodzimierz Rudnicki

13.15-13.35 Śląskie Towarzystwo Miłośników Książki i Grafiki – prezes Krystian Szczęsny

13.35-13.55 Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela w Toruniu

13.55-14.15 Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie – Mieczysław Bieleń

14.15-14.45 D y s k u s j a

Poznań, 14 września 2019 r. (sobota)

3. Sesja referatowa:

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Andrysiak

10.00-10.30 Mgr Grzegorz Kubacki, dr Magdalena Biniaś-Szkopek, Od księgozbioru Tytusa Działyńskiego do platformy cyfrowej dostępnej dla każdego – historia zbiorów Biblioteki Kórnickiej

10.30-11.00 Jadwiga Tryzno, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi i historia kroju pisma Brygada

4. Sesja referatowa:

12.00-12.20 Agnieszka Baszko, IV Zjazd Bibliofilów w Poznaniu w 1929 r.

12.20-12.45 Prof. UAM dr hab. Katarzyna Krzak-Weiss, Jan Kuglin – typograf wart Poznania

12.45-13.10 Wielki Mistrz dr Jerzy Duda, Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka w Krakowie

13.10-14.00 D y s k u s j a