13 X 1925r. – rocznica wystawienia dekretu erygującego Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przez Prymasa, abpa gnieźnieńskiego i poznańskiego kardynała Edmunda Dalbora. Dekret wchodził w życie z dniem 1 XI 1925r.