1 XI 1925r. – rocznica wejścia w życie dekretu erygującego Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, a wystawionego przez Prymasa, abpa gnieźnieńskiego i poznańskiego kardynała Edmunda Dalbora w dniu 13 X 1925r.