08 lut

Godziny urzędowania

  • Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od 10 maja 2021 r. wznawia udostępnianie materiałów archiwalnych w pracowniach naukowych.
  • W związku z obowiązującym limitem 1 osoba na 15 m2, jednorazowo w pracowni mogą przebywać dwie osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacz to, iż równocześnie możemy przyjąć 4 osoby (2+2).
  • Pracownie naukowe Archiwum do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:00, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk w godzinach 12:00-12:30.
  • Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum można sprawdzić – zobacz tutaj.
  • Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj .

  1. Adres, tel., www
  2. Załatwianie spraw
  3. Dojazd
  4. Polityka prywatności

 

* Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin urzędowania.