Dziękujemy Ci kobieto, za to że jesteś kobietą. . . . . . . . . . . . . . – św. Jan Paweł II, papież

21 mar
21 marca 2023

20 marca br.  w  siedzibie naszego Archiwum na Ostrowie Tumskim odbyła się konferencja naukowa Koła Naukowego Studentów Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu zatytułowana Godność, rola i powołanie kobiety w Kościele i we współczesnym świecie. Referaty wygłosili na żywo: ks. prof. Jarosław Moskałyk, ks. prof. Jacek Hadryś, ks. dr Wojciech Wasiak; a zdalnie połączył się ks. dr Dawid Stelmach. Poruszano tematy „kobiece” z Biblii, teologii Wschodu chrześcijańskiego, duchowości i współczesnej kultury masowej. Drugi dzień konferencji odbył się w trybie zdalnym przez transmisję wystąpień drogą internetową!

Pomysłodawcą konferencji gratulujemy i zapraszamy z ciekawymi tematami do Archiwum! Służymy aulą i jej obsługą!

xWS

Prastary Kościół Poznański – nowa publikacja Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

03 mar
3 marca 2023

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, we współpracy z Wydawnictwem Miejskim Posnania w Poznaniu, zrealizowało projekt wydania publikacji książkowej pt. „Prastary Kościół Poznański, tom 1”, autorstwa ks. dra Rafała Rybackiego, Kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Album do nabycia w cenie 74 zł (z VAT) w siedzibie Archiwum

Wystawiamy fakturę VAT.

 

Spotkanie Centrum Ewangelizacji Archidiecezji Poznańskiej

03 lut
3 lutego 2023

W siedzibie naszego Archiwum 31 stycznia br. w godzinach wieczornych miało miejsce spotkanie Referatu ds. Ewangelizacji, który wchodzi w skład Wydziału (Pierwszego) Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej Poznańskiej; byli na nim obecni między innymi: bp dr Grzegorz Balcerek oraz ks. dr Waldemar Szlachetka z Centrum Ewangelizacji Archidiecezji Poznańskiej.

Cykliczne spotkania tego gremium służą między innymi wypracowywaniu nowych form głoszenia Dobrej Nowiny, zarówno zaangażowanym w życie wspólnoty Kościoła, jak i tym od niego z różnych powodów oddalonych. Gościem specjalnym spotkania w ramach Centrum Ewangelizacji Archidiecezji Poznańskiej był bp Biskup Artur Ważny, Biskup Pomocniczy Diecezji Tarnowskiej oraz przewodniczący Zespołu ds.  Nowej Ewangelizacji przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

xWS

Poznańscy archiwiści kolędowo…

20 sty
20 stycznia 2023

            W piątek 20 stycznia gościliśmy w naszym gmachu członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP) z oddziału poznańskiego, którzy w naszej sali konferencyjnej „na górze” spotkali się pod przewodnictwem swojej pani prezes na dorocznym zebraniu noworoczno – sprawozdawczym. Spotkanie zostało ubogacone śpiewem kolęd i słodkim poczęstunkiem. Radosny śpiew do którego  dołączyli też pracownicy naszej instytucji przeplatany był gawędami dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego ks. Romana na temat proweniencji zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych oraz rzymskimi wspomnieniami ks. kustosza Rafała z jego spotkań z Kardynałem Ratzingerem i później Benedyktem XVI. Ks. Kustosz zaprezentował również bullę papieską z własnoręcznym podpisem papieża Benedykta i pieczęcią Rybaka.

xWS

Róża od Benedykta XVI…

04 sty
4 stycznia 2023

Wspominając życie i posługę zmarłego Papieża – Seniora Benedykta XVI, prezentujemy skan jego papieskiej bulli In Monte Sancto Gostyni Sanctuarium… z dnia 14 lutego 2012 roku (siódmy rok pontyfikatu) przyznającej złotą różę dla obrazu i sanktuarium NMP Róży Duchownej na Świętej Górze Gostyńskiej. Bulla zawiera podpis papieża i jego pieczęć rybaka. Oryginał bulli jest przechowywany w naszym Archiwum.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

xWS

Boże Narodzenie A.D. 2022

23 gru
23 grudnia 2022

Opowieść o leśnikach z dawnych czasów…

12 gru
12 grudnia 2022

W bieżącym roku Nadleśnictwo Podanin obchodzi 220 rocznicę swego powstania. Tereny te do 24 marca 2002 roku należały do naszej Archidiecezji (parafia Podstolice k/ Margonina).

Wieloletni pracownik Lasów Państwowych w tym rejonie kraju i wierny syn Kościoła, Pan Jerzy Marian Tarkowski, stworzył ciekawą – ubogaconą licznymi fotografiami – publikację pt. Opowieści o leśnikach z dawnych czasów, przy pisaniu której korzystał także z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (str. 10).

Niech ta pięknie wydana książka przyczyni się do zachowania pamięci o zasłużonych leśnikach dekanatu chodzieskiego Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej, a młodych uczy wdzięczności za Boże dary naturalne oraz odpowiedzialnego gospodarowania zasobami leśnymi w duchu encykliki Laudato Si papieża Franciszka.

Darz Bór i Szczęść Boże!

xWS

Gościliśmy Radę DIAK Akcji Katolickiej

10 gru
10 grudnia 2022

 

W adwentową sobotę 10 grudnia br. w sali konferencyjnej naszego Archiwum odbyło się cykliczne posiedzenie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej (DIAK) Archidiecezji Poznańskiej. Obrady poprowadziła Prezes AK w naszej archidiecezji p. mgr Bogumiła Kania – Łącka. Obecny był także Asystent Kościelny tego stowarzyszenia ks. Roman Dworacki – jednocześnie dyrektor naszego Archiwum. Poprzedziła je Eucharystia sprawowana w Kaplicy Cudownego Krzyża (Najświętszego Sakramentu – Górków) w Archikatedrze.

Akcji Katolickiej w bieżącym roku duszpasterskim przez przyczynę jej patrona – bł. Edmunda Bojanowskiego życzymy sił i dobrych, bożych natchnień w aktywizacji działania będącego  świadectwem wierności Bogu i Kościołowi.

xWS

Foto – Emilia Rogalińska DIAK Poznań

Metropolita, salezjanin, męczennik, Człowiek…

21 lis
21 listopada 2022

16 listopada br. w gmachu naszego Archiwum wraz z poznańskim oddziałem IPN  zorganizowaliśmy promocję najnowszej książki ks. Jarosława Wąsowicza SDB Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977). Salezjańskie koleje życia i posługi Metropolity Poznańskiego. Spotkanie poprowadził Dyrektor poznańskiego Oddziału IPN Rafał Reczek, a dyskutantami byli oprócz autora także dr hab. Elżbieta Wojcieszyk z IPN  i ks. prof. Paweł Wygralak – dziekan Wydziału Teologicznego UAM. Słowa powitania skierował Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego ks. mgr lic. Roman Dworacki. Promocja była otwarta dla wszystkich zainteresowanych, przybyli klerycy salezjańscy z Lądu n. Wartą ze swymi przełożonymi, klerycy z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, Jolanta Hajdasz – autorka filmu o Arcybiskupie Baraniaku, przedstawiciele lokalnych mediów ( Przewodnik Katolicki, Radio Poznań i Głos Wielkopolski) oraz osoby świeckie, w tym niektórzy znający jeszcze osobiście Metropolitę Baraniaka. Wystąpienia dyskutantów przeplatane były fragmentami promowanej pozycji, a autor wyczerpująco odpowiadał na poruszane kwestie. Szczególne zainteresowanie wzbudziły fakty dotąd niepublikowane z salezjańskiej biografii kleryka, księdza, biskupa i arcybiskupa Antoniego. Ks. dr Jarosław Wąsowicz w swojej pozycji zabiera nas w pasjonującą podróż z ks. Baraniakiem i jego zakonnymi współbraćmi – duchowymi synami św. Franciszka Salezego i św. Jana Bosco: od Mchów przez Oświęcim, Czerwińsk n. Wisłą, Warszawę, Poznań, aż po Rzym czasów Vaticanum II. Spotkanie zakończył słodki poczęstunek, w czasie, którego ks. Jarosław podpisywał swoją książkę. Zachęcamy do lektury i promocji tej wartościowej pozycji w swoim  środowisku!

xWS

Zaproszenie: Pasterz Niezłomny i Defensor Ecclesiae

10 lis
10 listopada 2022

16 listopada 2022 roku o godzinie 16:00, odbędzie się w gmachu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu promocja książki salezjańskiego księdza dra Jarosława Wąsowicza poświęcona wątkom salezjańskim w życiu i posłudze niezłomnego pasterza poznańskiej trzody Bożej – Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, o tytule Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak. Salezjańskie koleje życia i posługi Metropolity Poznańskiego. Autor przybliża między innymi pobyty hierarchy w salezjańskich placówkach duszpasterskich oraz korespondencję Abpa Antoniego z współbraćmi zakonnymi oraz władzami zgromadzenia, z którego wyszedł.

Promocję organizujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu.

Zapraszamy do udziału, by pamięć o tym zasłużonym biskupie- męczenniku przetrwała i rosła w kolejnych pokoleniach w naszej ojczyźnie i Kościele Powszechnym.

xWS