„Z archiwalnej półki – Szczepienie przeciw Ospie Naturalnej, Krerowo 1805”.

09 cze
9 czerwca 2021

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od 2008 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym roku przeżywamy także Międzynarodowy Tydzień Archiwów, 7- 11 czerwca 2021. Z tej okazji zapraszamy na filmik: „Z archiwalnej półki – Szczepienie przeciw Ospie Naturalnej, Krerowo 1805”. O dokumencie opowiada ks. dr Jan Maria Musielak – Wicedyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Prymas Tysiąclecia nad Wartą – nie zapominamy!

31 maj
31 maja 2021

W związku z przypadająca na końcu maja 40 rocznicą śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (którego beatyfikację zaplanowano na 12 września br.) TVP3 Poznań w programie „Wielkopolska warta poznania” wyemitował wypowiedź Dyrektora naszej instytucji ks. Romana Dworackiego (dn. 28 maja) i rozmowę z Kustoszem naszego archiwum – ks. Rafałem Rybackim (dn. 31 maja) na temat związków wielkiego Prymasa z Poznaniem. Jego korespondencja z Arcybiskupem Baraniakiem oraz dokumentacja fotograficzna wizyt na Ostrowie Tumskim w czasie kościelnych uroczystości (Milenium Chrztu i inne) są częścią naszego zasobu. Wyrażamy nadzieję, że pamięć o tym wielkim Człowieku Kościoła i Narodu – także w kontekście bliskiego wyniesienia na ołtarze – będzie nadal kultywowana i zgłębiana.

xWS

Foto: TVP3 Poznań – poznan.tvp.pl

Już 2 000 000 (dwa miliony), reprografia się rozwija….

25 maj
25 maja 2021

Pracujący na potrzeby Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej ( CAAP) i wykonujący kopie parafialnych ksiąg metrykalnych, a także usługi reprograficzne dla kwerendzistów i pozostałych użytkowników naszego zasobu – skaner Zeutschel OS 12000 HQ, a właściwie obsługująca go pani Alicja Młot z działu digitalizacji naszego archiwum wykonali 2 000 000 (słownie: dwumilionowy) skan. Na bieżąco udostępniamy nowe dokumenty i metrykalia w ramach CAAP dla potrzeb genealogów, naukowców i studentów. Wyrażamy nadzieję, że skaner pod sprawną ręką p. Alicji  „pobije następne rekordy” w realizacji historyczno- duszpasterskiej misji naszej placówki. Per aspera ad astra!

xWS

Z zasobu AAPoz: 40 rocznica zamachu na Papieża Polaka

13 maj
13 maja 2021

 

Dnia 13 maja 2021 roku minęła 40 rocznica zamachu na Papieża – Polaka Jana Pawła II. Ślady tego wydarzenia możemy znaleźć i w naszym Archiwum. W teczce personalnej (z zespołu KA) ks. Edwarda Pośpiesznego (+ 23. XII 2000) – kapłana Archidiecezji Poznańskiej, który z grupą pielgrzymów z fary kościańskiej (gdzie na ten czas był proboszczem) znajdował się tego dnia na Placu Św. Piotra na audiencji generalnej odnajdujemy kopię artykułu z watykańskiego dziennika L`osservatore Romano (z dn. 15 maja 1981 roku) w którym mowa, o pięknym geście poznańskich pielgrzymów i ich duszpasterza, którzy na wieść o ranieniu Papieża przez zamachowcę na pustym tronie przygotowanym dla Ojca Św. umieścili obraz Matki Bożej Częstochowskiej i bukiet kwiatów, a obecni na placu pielgrzymi rozpoczęli spontaniczną modlitwę o uratowanie Następcy Piotra….Fatimska Pani wysłuchała, a  Papież Wojtyła po trwającym jeszcze wiele lat po zamachu pontyfikacie – dziś już jako święty Kościoła – oręduje wraz z Nią – w co wierzymy za naszą ojczyzną…. Regina Poloniae, Sancte Joannes Paule II – orate pro nobis, orate pro patria nostra!

xWS

Wielkopostny Dzień Skupienia A.D. 2021

25 mar
25 marca 2021

W samą Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadł doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia pracowników duchownych i świeckich Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Podwoje swojego klasztoru otworzyły przed nami Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ( popularnie zwane szarytkami – od francuskiego słowa  charite – miłość, miłosierdzie) z poznańskiego Osiedla Warszawskiego. Rozpoczęliśmy konferencją ascetyczną, którą przygotował i wygłosił ks. Wojciech Silski (Dział Udostępniania AAPoz), a z okazji obchodzonego w Kościele Powszechnym Roku św. Józefa poświęcona była temu wielkiemu Patronowi i Opiekunowi Kościoła. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej i Eucharystii – celebrowanej przez kapłanów – pracowników AAPoz, homilię wygłosił Ks. Dyrektor ( on także poprowadził rozważania Drogi Krzyżowej nawiązujące do aktualnej sytuacji pandemii), a modliliśmy się za zmarłych ostatnio byłych pracowników oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo pracowników naszej instytucji. Dziękujemy Bogu i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie i przeżycie tego duchowego przygotowania do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy! Deo gratias!

xWS

Materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów

01 mar
1 marca 2021

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki wydało materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, który to odbył się w murach naszej instytucji w dniach 13-15 września 2019 roku. Osobą łączącą nasze Archiwum i wspomniane Towarzystwo jest osoba jego współzałożyciela ks. kan dra Edmunda Majkowskiego (1892-1951), który był pierwszym dyrektorem naszej placówki. Własnie jemu swój referat wygłoszony w czasie zjazdu poświęcił kustosz naszej instytucji ks. dr Rafał Rybacki – akcentując zasługi naszego pierwszego dyrektora na polu naukowym i społecznym, dla Kościoła i Ojczyzny w niełatwym dwudziestoleciu międzywojennym i czasach je poprzedzających. Niech kultywowana przez niniejszą publikacje pamięć o tym zasłużonym Wielkopolaninie pociąga młodych do umiłowania historii i ksiąg……Pozycja została ubogacona cennym i ciekawym materiałem fotograficznym.

xWS

Czwarta edycja nagrody dla archiwistów 2021

15 lut
15 lutego 2021

Archiwum Państwowe w Poznaniu Foto: www.poznan.ap.gov.pl

Na podstawie wniosku Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego w 2021 roku o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego nagrodę główną otrzyma Elżbieta Rogal, nagrodę dla młodego archiwisty – Julia Wesołowska a nagrodę za całokształt dorobku – Grażyna Tyrchan. Wszystkie nagrodzone osoby pracują w Archiwum Państwowym w Poznaniu.

Dodatkowo dr Anna Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu), dr Monika Sak (Archiwum UAM w Poznaniu) oraz Wojciech Lis (Muzeum Ziemi Średzkiej) za swoje osiągnięcia na polu archiwalnym otrzymają wyróżnienia.

Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w czerwcu 2021 roku w związku z uroczystościami z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów (źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu).

Przypomnijmy, iż nagrody zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Ich twórcą jest ówczesny wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

 

Biała Dama i Archiwum

09 lut
9 lutego 2021

 Nakładem Stowarzyszenia Teatralnego Legion ukazała się na końcu ubiegłego roku pozycja „Biała Dama w gorsecie mitów i legend Rzecz o Teofili z Działyńskich Szołdrskiej – Potulickiej (1715-1790)”. Autorzy: Aneta Falk oraz Małgorzata i Mikołaj Potoccy w przygotowaniu ubogaconemu licznymi fotografiami dziełka korzystali także z naszego zasobu archiwalnego. Cieszymy się, że nasze zbiory pomogły w badaniach i w popularyzacji tej ważnej i legendarnej właścicielce dóbr kórnickich, znanej przecież nie tylko w Poznańskiem i w Wielkopolsce…Wyrażamy nadzieję, że pozycja ta pomoże nie tylko młodemu pokoleniu w odkrywaniu i zgłębianiu dziedzictwa kulturowego, naukowego i religijnego Ziemi Kórnickiej, Wielkopolski i naszej ojczyzny, która przecież jest ojczyzną małych ojczyzn…

xWS

Publikacja: Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna

12 sty
12 stycznia 2021

Nakładem pelplińskiego Wydawnictwa bernardinum ukazała się ciekawa pozycja autorstwa mgra Macieja Stawiskiego – doktoranta Wydziału Historii UMK: „Bernardyni w Świeciu w XVIII wieku. Analiza biograficzno-prozopograficzna”. Autor – korzystając między innymi z naszego zasobu akt zakonnych przedrozbiorowej Rzeczpospolitej –  posługuje się niezwykle interesującą metodą prozopograficzną, która ukazuje duchowych synów asyskiego Biedaczyny z tego nadwiślańskiego konwentu w złożoności ich pochodzenia oraz relacji, w społeczeństwie i społeczności, gdzie przyszło im pracować i uświęcać się pod franciszkańską regułą. Pozycja jest kolejnym ważnym krokiem dla zrozumienia demografii, socjologii, dokonań  zakonów mendykanckich w archidiakonacie pomorskim diecezji włocławskiej oraz szerzej w Wielkopolsce, na Kujawach i Mazowszu. Wcześniej autor dokonał podobnej analizy dla klasztoru bydgoskiego. Pan Maciej wydobywa na światło dzienne sylwetki poszczególnych zakonników, którzy tworzyli dzieje prowincji wielkopolskiej bernardynów – ocala ich od zapomnienia; zwraca uwagę na aktywność duszpasterska i rolę kulturotwórczą poszczególnych ojców i braci.

Autorowi życzymy wytrwałości w badaniach nad franciszkanizmem doby staropolskiej i gratulujemy pomysłowości akomodacji metod historycznych w badawczym ujęciu problemu. Zachęcamy do lektury i refleksji! Pokój i dobro!

xWS

Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum

02 gru
2 grudnia 2020

Uprzejmie informujemy:

  1.  Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od dnia 10 maja 2020 r. wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego.
  2. W związku z limitem 1 osoba na 15 m2, jednorazowo w pracowni naukowej mogą przebywać dwie osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie naukowe, oznacz to, iż równocześnie możemy przyjąć 6 osób (3+3).
  3. Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj  (zakładka w menu strony: Załatwianie spraw).
  4. Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum:

Więcej →