Medal – Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis

29 cze
29 czerwca 2021

Z okazji uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła abp Stanisław Gądecki przyznał medale Optime Merito Archidioecesis Posnaniensis (za znaczące zasługi dla Archidiecezji Poznańskiej). W gronie odznaczonych był także pracujący od 46 lat w dziale konserwacji Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu na stanowisku introligatora – Pan Sławomir Leszczyński. Przez jego ręce na przestrzeni prawie półwiecza przeszły setki ksiąg metrykalnych i innych – nadszarpniętych zębem czasu, którym „przedłużył żywot”  umożliwiając dalsze z nich korzystanie. Gratulujemy!!!

Foto: archpoznan.pl

Z archiwalnej półki: „BIAŁA DAMA – Teofila Działyńska, Kórnik 1790 rok”.

21 cze
21 czerwca 2021

Zapraszamy na kolejny filmik z cyklu: „Z archiwalnej półki”. O zapisie z księgi zmarłych z 1790 roku z parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku, a dotyczącym „BIAŁEJ DAMY” – Teofili Działyńskiej opowiada mgr Anna Tuchołka z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Edycja 2021.

11 cze
11 czerwca 2021

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów w dniu 11 czerwca 2021 roku, Michał Zieliński – wojewoda województwa wielkopolskiego, na wniosek Kapituły nagrody im. profesora Stanisława Nawrockiego, wręczył nagrody i wyróżnienia dla najlepszych archiwistów województwa wielkopolskiego. Nagrodę główną otrzymała Elżbieta Rogal, nagrodę dla młodego archiwisty – Julia Wesołowska a nagrodę za całokształt dorobku – Grażyna Tyrchan. Wszystkie nagrodzone osoby pracują w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Dodatkowo dr Anna Bestian-Zając (Archiwum Państwowe w Kaliszu), dr Monika Sak (Archiwum UAM w Poznaniu) oraz Wojciech Lis (Muzeum Ziemi Średzkiej) za swoje osiągnięcia na polu archiwalnym otrzymali wyróżnienia. Przypomnijmy, iż nagrody zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Ich twórcą był ówczesny wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Dodajmy, iż Przewodniczącym tegorocznej Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, był ks. Roman Dworacki – Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Relacja z uroczystości – zobacz www.poznan.uw.gov.pl oraz poznan.ap.gov.pl

Foto. Archiwum Państwowe w Poznaniu – poznan.ap.gov.pl

„Z archiwalnej półki – Szczepienie przeciw Ospie Naturalnej, Krerowo 1805”.

09 cze
9 czerwca 2021

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od 2008 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W tym roku przeżywamy także Międzynarodowy Tydzień Archiwów, 7- 11 czerwca 2021. Z tej okazji zapraszamy na filmik: „Z archiwalnej półki – Szczepienie przeciw Ospie Naturalnej, Krerowo 1805”. O dokumencie opowiada ks. dr Jan Maria Musielak – Wicedyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Prymas Tysiąclecia nad Wartą – nie zapominamy!

31 maj
31 maja 2021

W związku z przypadająca na końcu maja 40 rocznicą śmierci Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (którego beatyfikację zaplanowano na 12 września br.) TVP3 Poznań w programie „Wielkopolska warta poznania” wyemitował wypowiedź Dyrektora naszej instytucji ks. Romana Dworackiego (dn. 28 maja) i rozmowę z Kustoszem naszego archiwum – ks. Rafałem Rybackim (dn. 31 maja) na temat związków wielkiego Prymasa z Poznaniem. Jego korespondencja z Arcybiskupem Baraniakiem oraz dokumentacja fotograficzna wizyt na Ostrowie Tumskim w czasie kościelnych uroczystości (Milenium Chrztu i inne) są częścią naszego zasobu. Wyrażamy nadzieję, że pamięć o tym wielkim Człowieku Kościoła i Narodu – także w kontekście bliskiego wyniesienia na ołtarze – będzie nadal kultywowana i zgłębiana.

xWS

Foto: TVP3 Poznań – poznan.tvp.pl

Już 2 000 000 (dwa miliony), reprografia się rozwija….

25 maj
25 maja 2021

Pracujący na potrzeby Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej ( CAAP) i wykonujący kopie parafialnych ksiąg metrykalnych, a także usługi reprograficzne dla kwerendzistów i pozostałych użytkowników naszego zasobu – skaner Zeutschel OS 12000 HQ, a właściwie obsługująca go pani Alicja Młot z działu digitalizacji naszego archiwum wykonali 2 000 000 (słownie: dwumilionowy) skan. Na bieżąco udostępniamy nowe dokumenty i metrykalia w ramach CAAP dla potrzeb genealogów, naukowców i studentów. Wyrażamy nadzieję, że skaner pod sprawną ręką p. Alicji  „pobije następne rekordy” w realizacji historyczno- duszpasterskiej misji naszej placówki. Per aspera ad astra!

xWS

Z zasobu AAPoz: 40 rocznica zamachu na Papieża Polaka

13 maj
13 maja 2021

 

Dnia 13 maja 2021 roku minęła 40 rocznica zamachu na Papieża – Polaka Jana Pawła II. Ślady tego wydarzenia możemy znaleźć i w naszym Archiwum. W teczce personalnej (z zespołu KA) ks. Edwarda Pośpiesznego (+ 23. XII 2000) – kapłana Archidiecezji Poznańskiej, który z grupą pielgrzymów z fary kościańskiej (gdzie na ten czas był proboszczem) znajdował się tego dnia na Placu Św. Piotra na audiencji generalnej odnajdujemy kopię artykułu z watykańskiego dziennika L`osservatore Romano (z dn. 15 maja 1981 roku) w którym mowa, o pięknym geście poznańskich pielgrzymów i ich duszpasterza, którzy na wieść o ranieniu Papieża przez zamachowcę na pustym tronie przygotowanym dla Ojca Św. umieścili obraz Matki Bożej Częstochowskiej i bukiet kwiatów, a obecni na placu pielgrzymi rozpoczęli spontaniczną modlitwę o uratowanie Następcy Piotra….Fatimska Pani wysłuchała, a  Papież Wojtyła po trwającym jeszcze wiele lat po zamachu pontyfikacie – dziś już jako święty Kościoła – oręduje wraz z Nią – w co wierzymy za naszą ojczyzną…. Regina Poloniae, Sancte Joannes Paule II – orate pro nobis, orate pro patria nostra!

xWS

Wielkopostny Dzień Skupienia A.D. 2021

25 mar
25 marca 2021

W samą Uroczystość Zwiastowania Pańskiego przypadł doroczny Wielkopostny Dzień Skupienia pracowników duchownych i świeckich Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Podwoje swojego klasztoru otworzyły przed nami Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ( popularnie zwane szarytkami – od francuskiego słowa  charite – miłość, miłosierdzie) z poznańskiego Osiedla Warszawskiego. Rozpoczęliśmy konferencją ascetyczną, którą przygotował i wygłosił ks. Wojciech Silski (Dział Udostępniania AAPoz), a z okazji obchodzonego w Kościele Powszechnym Roku św. Józefa poświęcona była temu wielkiemu Patronowi i Opiekunowi Kościoła. Następnie uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej i Eucharystii – celebrowanej przez kapłanów – pracowników AAPoz, homilię wygłosił Ks. Dyrektor ( on także poprowadził rozważania Drogi Krzyżowej nawiązujące do aktualnej sytuacji pandemii), a modliliśmy się za zmarłych ostatnio byłych pracowników oraz zmarłych rodziców i rodzeństwo pracowników naszej instytucji. Dziękujemy Bogu i wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie i przeżycie tego duchowego przygotowania do Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy! Deo gratias!

xWS

Zasady korzystania z Archiwum w czasie stanu epidemii

Materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów

01 mar
1 marca 2021

Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki wydało materiały z XI Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, który to odbył się w murach naszej instytucji w dniach 13-15 września 2019 roku. Osobą łączącą nasze Archiwum i wspomniane Towarzystwo jest osoba jego współzałożyciela ks. kan dra Edmunda Majkowskiego (1892-1951), który był pierwszym dyrektorem naszej placówki. Własnie jemu swój referat wygłoszony w czasie zjazdu poświęcił kustosz naszej instytucji ks. dr Rafał Rybacki – akcentując zasługi naszego pierwszego dyrektora na polu naukowym i społecznym, dla Kościoła i Ojczyzny w niełatwym dwudziestoleciu międzywojennym i czasach je poprzedzających. Niech kultywowana przez niniejszą publikacje pamięć o tym zasłużonym Wielkopolaninie pociąga młodych do umiłowania historii i ksiąg……Pozycja została ubogacona cennym i ciekawym materiałem fotograficznym.

xWS