Kustosz Archiwum – ks. dr Rafał RYBACKI, mianowany rektorem kościoła pw. Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu i dyrektorem Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum

27 lis
27 listopada 2020

Z radością przyjęliśmy ogłoszoną w ostatnich dniach nominację Ks. dra Rafała Rybackiego Kustosza naszego Archiwum na stanowisko Rektora (i Kustosza) Kościoła (i Sanktuarium) Krwi Pana Jezusa przy ul.  Żydowskiej na Starym Mieście w Poznaniu i jednocześnie Dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianum. Ks. Rafał z dniem 1 grudnia br. zostaje następcą niedawno zmarłego ks. prof. Leszka Wilczyńskiego  – też związanego z naszą placówką. Ks. Kustoszowi gratulujemy, życząc wielu sił, nowych pomysłów i wytrwałości ponieważ zachowuje swoje dotychczasowe obowiązki w naszym Zespole AAP. Kościółek Pana Jezusa – jak zwykli go nazywać poznaniacy to miejsce o bogatej historii na eucharystycznym szlaku naszego miasta, które gromadzi na liturgii nie tylko czcicieli Męki Pańskiej.

xWS

IV edycja nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

09 lis
9 listopada 2020

Organizatorzy Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego ogłaszają IV edycję nagrody.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. Kandydatów do Nagrody należy zgłaszać pisemnie do dnia 30 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Sekretarza Kapituły:  dr Rafał Kościański, ul. Rolna 45a, 61–487 Poznań, z dopiskiem na kopercie „Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego”.

Informacja o osobach nominowanych do Nagrody zostanie ogłoszona na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia 2021 r.

 

Źródło i formularze do pobrania: www.poznan.uw.gov.pl

Memoria o ś.p. księdzu prof. Leszku Wilczyńskim

31 paź
31 października 2020

Ostatniego października w Wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych z żalem pożegnaliśmy byłego kustosza naszego archiwum – księdza kanonika profesora Leszka Wilczyńskiego – dyrektora Instytutu Studiów Kościelnych Lubranscianumi oraz rektora kościółka Pana Jezusa przy Żydowskiej w Poznaniu. Spoczął w rodzinnym grobie na nekropolii górczyńskiej. Zapalony historyk i gorliwy duszpasterz, naznaczony cierpieniem – redaktor wybitnego dzieła Historia Archidiecezji Poznańskiej odszedł po nagrodę do Pana dnia 27 października 2020 r. w 63 roku życia i 35 kapłaństwa. Pokonał go koronawirus, ale w tajemnicy obcowania świętych wierzymy w jego wstawiennictwo, powierzamy jego duszę Miłosierdziu Pana. Dziękujemy Ci, Bracie i Księże Leszku za twoją pracowitość, kompetencję, pobożność i otwartość na problemy bliźnich! Niech drogocenna kropla Chrystusowej Krwi – którą czciłeś i sławiłeś w Jej poznańskim sanktuarium, wyjedna ci ochłodę i wejście do chwały wiecznej. Modlimy się za ciebie parafrazując słowa świętego Ignacego Loyoli:

Sanguis Christi inebria eum,…,O Iesu bone, intra tua vulnera absconde eum!

R. I. P.

xWS

Edycja nutowa Missa Emanuelis

22 paź
22 października 2020

 W ramach projektu badawczego: Repertuar muzyczny Towarzystwa Jezusowego w Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1565-1773) i Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach 2016-2020 nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa ukazała się edycja nutowa Missa Emanuelis autorstwa jezuickiego brata zakonnego czynnego w połowie XVIII stulecia – Jacka Szczurowskiego. Edycja jest częścią serii Fontes musicae in Polonia C/VIII, a opublikowana została przez Macieja Jochymczaka z Instytutu Muzykologii UJ w Krakowie w oparciu o rękopisy zachowane w naszym Archiwum. Cieszymy się, że zbiory nutowe z naszego zasobu – wydobyte na światło dzienne, mają szansę ubogacić wiedzę o muzycznej kulturze baroku w Polsce. Cantate Domino canticum novum!

xWS

Zmarł śp. prof. dr hab. Julian Musielak – ojciec ks. dr. Jana Mari Musielaka, zastępcy dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

16 paź
16 października 2020

 

 

 

 

Zmarł śp. prof. dr hab. Julian Musielak emerytowany profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ojciec ks. dr. Jana Mari Musielaka, zastępcy dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 19 października 2020 r. w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu.

  • Modlitwa różańcowa o godz. 11.30;
  • Msza św. pogrzebowa o godz. 12.00;
  • Pogrzeb na Cmentarzu na Junikowie o godz. 13.50

Księdzu dr. Janowi M. Musielakowi oraz Jego Rodzeństwu składamy wyrazy głębokiego współczucia i zapewnienia o modlitwie.

Requiem aeternam dona ei Domine et lux perpetua luceat ei.

Opalenicka fara dowartościowana

09 paź
9 października 2020

Na rynku wydawniczym ukazał się Przewodnik historyczno-artystyczny po kościele św. Mateusza w Opalenicy autorstwa Aleksandra Horowskiego – kapłana i doktora teologii z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Krakowskiej. Pisząc dzieło, autor korzystał obficie z naszego archiwalnego zasobu, w tym z akt wizytacyjnych (AV) ówczesnego archidiakonatu pszczewskiego i z akt konsystorskich (KA). Wyrażamy radość, że przechowywany u nas ten cenny materiał źródłowy przyczynia się już po raz kolejny do badań nad historią wielkopolskich zabytków.

xWS

Klerycy I. Roku w AAPoz

01 paź
1 października 2020

Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu / Foto. AAPoz ©

W dniu 1 października 2020 roku w ramach warsztatów archiwalno–historycznych, gościliśmy kleryków z Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Alumni roku pierwszego wraz z ks. prefektem Markiem Ratajczakiem zapoznali się z historią i zasobem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Genealodzy u Czarnej Księżniczki Halszki

26 wrz
26 września 2020

Foto: Paweł Chociszewski CEHAfilms

26 września 2020 roku, mimo panującej pandemii, wespół z Muzeum Zamek Górków w Szamotułach, zostały zorganizowane Warsztaty Genealogiczne. Poprowadziła je – związana  pracą z naszym Archiwum – Pani Joanna Napierała. Kilkanaście osób biorących udział w zajęciach miało okazję cofnąć się do początków XVII stulecia, by poznać zasady zapisów metrykalnych z tamtej epoki, między innymi z parafii kolegiackiej w Szamotułach, co dla uczestników z tamtego terenu zapewne było wyjątkowo interesujące. Zabytkowe wnętrza zamku dodatkowo pomogły odbyć podróż w czasie do minionych wieków.

 Dyrekcji Muzeum serdecznie dziękujemy za współpracę, wyrażając nadzieję, że nabyte umiejętności i wiedza posłużą uczestnikom warsztatów do odtworzenia pamięci o przodkach.

xWS

Nagroda niech motywuje i pobudza do działania…

25 wrz
25 września 2020

Foto: www.poznan.ap.gov.pl

25 września 2020 roku wojewoda wielkopolski, Pan Łukasz Mikołajczyk, wręczył wyróżniającym się archiwistom z terenu Wielkopolski Nagrodę im. Profesora Stanisława Nawrockiego. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze tego typu wyróżnienie w naszym kraju (zainicjowane w listopadzie 2017 roku przez Archiwum Państwowe w Poznaniu IPN – Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu).

 W kolejnej  już tegorocznej edycji Anno Domini 2020 nagrodę otrzymali:

  • UAM Magdalena Biniaś-Szkopek z Biblioteki Kórnickiej PAN – w kategorii nagroda główna,
  • dr Zuzanna Jaśkowska-Józefiak z Wydziału Historii UAM w Poznaniu – w kategorii nagroda dla młodego archiwisty,
  • Aleksandra Cylka-Lewandowska z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – za całokształt dorobku.

Ponadto wyróżnieniami zostali uhonorowani pracownicy Archiwum Państwowego w Poznaniu:

      Zofia Wojciechowska i Stefan Olejniczak.

Wszystkim Nagrodzonym i Wyróżnionym gratulujemy i życzymy nowych sił do pracy archiwalnej nad pasjonującą i zawiłą przeszłością! Wszak: Historia magistra vitae!

xWS

Zdjęcie: www.poznan.ap.gov.pl

Aktualizacja plików w ramach CAAP

31 sie
31 sierpnia 2020

CAAP 2020 – Cyfrowe Archiwum Archidiecezji Poznańskiej

Od 2010 roku trwają prace nad rozwojem Cyfrowego Archiwum Archidiecezji Poznańskiej (CAAP). W wyniku ostatniej aktualizacji w CAAP udostępniono 691 nowych plików. Obecnie dostępnych jest 6.293 plików z zespołu PM (Księgi metrykalne). Ogółem CAAP zawiera już 7.000 plików z zasobów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.