List Wojewody Wielkopolskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów

10 Cze
10 czerwca 2020

 

Wersja PDF – List od Wojewody Wlkp

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zapraszam na transmisję on-line: środa, 10.06.2020 r., godz. 11:00! Międzynarodowy Dzień Archiwów 2020

09 Cze
9 czerwca 2020

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od dwunastu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprasza na wirtualne spotkanie –  transmisję on-line poprzez portal www.youtube.com. – środa, 10.06.2020 r., godz. 11:00.

W programie prezentacja zasobu archiwalnego, informacje o korzystaniu z międzynarodowych archiwalnych baz danych, poradnik genealogiczny oraz minirecital muzyczny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Pamiętamy o Papieżu – Polaku!

09 Mar
9 marca 2020

 

Fotografie z zasobu AAP współtworzą plenerową wystawę papieską, która została otwarta na początku marca br. na poznańskim Placu A. Mickiewicza (gdzie w czerwcu 1997 r. stanął pod Krzyżami Poznańskimi sam św. Jan Paweł II) dla upamiętnienia odwiedzin i pielgrzymek Biskupa Karola Wojtyły na wielkopolskiej ziemi (Metropolia Poznańska i Gnieźnieńska) w latach 1968-1999, czyli przed wyborem i po wyborze na Stolicę Piotrową w Rzymie.

Wystawa Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce przygotowana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania ma przybliżyć związki naszego Wielkiego Rodaka w roku Jego setnych urodzin – z naszą piastowską ziemią – kolebką polskiej państwowości oraz zwrócić uwage poznaniaków, Wielkopolan i turystów nie tylko na fenomen pielgrzymek papieskich, lecz także na umiłowanie przez Papieża Wojtyłę ojczyzny w bogactwie jej przyrody i zawiłej historii.

xWS

II O.F.C.D – prezentacja mszałów: przedtrydenckiego, trydenckiego i potrydenckiego

07 Mar
7 marca 2020

W sobotę 7 marca br. w ramach II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych w Polsce gościliśmy grupę alumnów tychże uczelni, którzy mieli okazję wziąć udział w przygotowanej specjalnie dla nich prezentacji mszałów: przedtrydenckiego, trydenckiego i potrydenckiego, znajdujących się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Prowadził ją zastępca dyrektora AAP – ks. dr Jan Maria Musielak.

Warto przypomnieć, że obradujący z przerwami w latach 1545-1563 Sobór Trydencki zaowocował przeprowadzoną przez kolejnych papieży reformą liturgii i ksiąg liturgicznych, która obowiązywała aż do czasów po Vaticanum II i jego Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, kiedy to dopuszczono w celebracji języki narodowe. Klerycy mieli wyjątkową okazję obcowania z tym ważnym liturgicznym materiałem źródłowym, który w kontekście żywej historii liturgii uwrażliwia na jej głębsze rozumienie i owocne przeżywanie; ucząc jednocześnie szacunku dla tradycji Kościoła.

Mamy nadzieję, że młodzi seminarzyści zapamiętają na długo wizytę w naszym archiwum i zaowocuje ona w ich przyszłej pracy duszpasterskiej, naukowej i kapłańskiej.

xWS

TVP3 Poznań o 105. rocznicy śmierci śp. arcybiskupa Edwarda Likowskiego

20 Lut
20 lutego 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku minęła 105. rocznica śmierci arcybiskupa Edwarda Likowskiego (1836-1915) prymasa Polski oraz metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego. Postać ta został przypomniana przez TVP 3 Poznań w programie informacyjnym „Teleskop”. W ramach relacji telewizyjnej zaprezentowano także wypowiedź ks. dra Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zobacz na poznan.tvp.pl – tutaj). Dziękujemy!

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

 

O Archiwum – nowa zakładka na naszej stronie

08 Lut
8 lutego 2020

W menu naszej strony internetowej utworzono zakładkę „O Archiwum”. Zawiera ona trzy podstrony:

Przypomnijmy, dokument erekcyjny dotyczący utworzenia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, wystawił abp gnieźnieński i poznański, kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski, 13 X 1925 roku. Powstawaniu tej instytucji towarzyszyła powszechna świadomość, że rozpoczyna swoją działalność placówka kościelna o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i kultury, tym bardziej, że była ona pierwszą tego typu w ówczesnych granicach Państwa Polskiego.

Strukturę Archiwum stanowią: Dyrekcja, Kancelaria, Dział opracowania zasobu, Dział udostępniania, ewidencji i informacji, w ramach, którego funkcjonują: pracownia naukowa i sekretariat, Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych, Pracownia reprograficzna, Dział administracyjno-gospodarczy (Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań, dnia 20 września 2004 roku, N. 7270/2004, IV. Struktura organizacyjna § 12).

W związku z kolejnym etapem dostosowywania Polityki Prywatności – do przepisów KIODO / RODO, zamieszczony został nowy regulamin pracowni naukowej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

U sąsiadów – instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania”

03 Lut
3 lutego 2020

U naszych sąsiadów, czyli w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 3, powstała instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania” autorstwa dra Łukasza Gruszczyńskiego z VIII Pracowni Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Rzeźba ta, kształtem nawiązuje do wałów obronnych z czasów Mieszka I, ukazując w sposób artystyczny, wysokość i szerokość umocnień grodu poznańskiego sprzed 1000 lat.

Więcej na temat Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – zobacz tutaj.

Nominacje do nagrody dla archiwistów województwa wielkopolskiego 2020

29 Sty
29 stycznia 2020

Foto AAPoz, Gala z II. edycji nagrody dla archiwistów 12.06.2019

 

 

 

 

 

22 stycznia 2020 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do III edycji nagrody:

  1. do nagrody głównej – prof. UAM dr hab. Magdalenę Biniaś-Szkopek (Wydział Historyczny UAM, Biblioteka Kórnicka PAN)
  2. do nagrody dla młodego archiwisty – dr Zuzannę Jaśkowską-Józefiak (Wydział Historyczny UAM)
  3. do nagrody za całokształt dorobku – Aleksandrę Cylka-Lewandowską (Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu)

Ponadto Kapituła zawnioskowała o wyróżnienie: Zofii Wojciechowskiej (Archiwum Państwowe w Poznaniu) oraz Stefana Olejniczaka (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu 5 czerwca 2020 roku w związku z uroczystościami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.

Dodajmy, iż „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce. Relacja z II Gali, edycja 2019 – zobacz tutaj.

Źródło: www.poznan.uw.gov.pl oraz AAPoz

Relacje z wystawy: Papieże, władcy, biskupi

15 Sty
15 stycznia 2020

W ramach projektu „Wyspa Kultury”, Fundacja Signum Caritatis, Restauracja „Galeria Tumska”, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu przygotowały wystawę fotografii najcenniejszych archiwaliów Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu: „Papieże, władcy, biskupi” (więcej na temat projektu – zobacz tutaj).

Przewodnik Katolicki, nr 2/2020

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski tygodnik społeczno-religijny: Przewodnik Katolicki. W numerze  2/2020 z dnia 12.01.2020 w ramach wkładki: Metropolia Poznańska został zamieszczony artykuł autorstwa ks. Rafała Rybackiego – kustosza AAP i jednocześnie kuratora ekspozycji promujący wystawę o tytule: Papieże, władcy, biskupi.

TVP3 Poznań, Z życia Kościoła, 04.01.2020

 

 

 

 

 

TVP 3 Poznań, program telewizyjny: Z życia Kościoła – informator o bieżących uroczystościach i wydarzeniach w wielkopolskich kościołach. Relacja z Wystawy zobacz na stronie internetowej TVP 3 Poznań – Z życia Kościoła, program z 04.01.2020, oglądaj od 11 min. 53 sek. – zobacz tutaj.

Grafika:

  • Przewodnik Katolicki
  • www.poznan.tvp.pl

 

Muzyka na nowo odkryta: Missa ex D – Fr. Xaver Brixi

08 Sty
8 stycznia 2020

Rok Pański 2019 zakończyliśmy wzbogaceni czwartym już tomem serii Muzyka na nowo odkryta pod redakcją niestrudzonych badaczek: Pani prof. UAM dr. hab. Aliny Mądry (cała seria) oraz Pani Olgi Olejniczak (bieżący tom). Tym razem jesteśmy zaproszeni, aby zgłębić spuściznę naszego południowego sąsiada – genialnego Czecha – Franciszka Xavera Brixiego, żyjącego w latach 1732–1771, związanego z Katedrą św. św. Wita, Wacława i Wojciecha w Pradze na Hradczanach, którego to utwory, a zwłaszcza Missa ex D, były wykonywane przez kapelę parafialną w Grodzisku i farną św. Marii Magdaleny w Poznaniu.Stanowią one cenne świadectwo nie tylko bogactwa panoramy muzycznej XVIII stulecia w Wielkopolsce i ówczesnej diecezji poznańskiej, lecz także  dyfuzji kompozycji muzycznych w regionie Europy Środkowej, i wysokiego poziomu artystycznego ośrodków naszego regionu. Omawiana pozycja jest owocem cennej współpracy naszej archiwalnej placówki, posiadającej w swym zasobie liczne odpisy nutowe różnorakich dzieł z tego okresu, a także Stowarzyszenia Musica Patria i Miasta Poznania, które przyznało środki potrzebne do realizacji projektu. Wyrażamy nadzieję, że wspólpraca ta w nadchodzącym 2020 roku będzie kontynuowana i przyczyni się do popularyzacji prawdziwych pereł spośród rękopisów muzycznych odkrytych i nieodkrytych dotąd mistrzów.

XWS