Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2023 w Poznaniu

07 cze
7 czerwca 2023

Dnia 9 czerwca 1948 roku  pod auspicjami UNESCO, została utworzona Międzynarodowa Rada Archiwów – The International Council on Archives (ICA). Decyzją walnego zgromadzenia ICA w 2007 roku, obchodzony jest dnia 9 czerwca każdego roku, Międzynarodowy Dzień Archiwów, który w 2019 roku z formuły jednodniowego wydarzenia został rozszerzony na cały tydzień.

W tym roku, z okazji 75. rocznicy powstania ICA, instytucje archiwalne miasta Poznania: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Biblioteka Raczyńskich, Centrum Szyfrów Enigma, Instytut Pamięci Narodowej, Zakład Archiwistyki UAM  oraz Sekcja Archiwistyki Studenckiego Koła Naukowego Historyków UAM serdecznie zapraszają na „V Międzynarodowy Tydzień Archiwów 2023” w Poznaniu, obchodzony pod hasłem „Archiwa Zjednoczone”.

Poniżej program obchodów Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023 w Poznaniu

  • Miejsce: Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, ul. Księdza Ignacego Posadzego 2, 61-108 Poznań

Data: 12 czerwca

Godzina: 17:00

Opis: Różne drogi poszukiwań przodków. Jak zacząć przygodę z genealogią?

Zapraszamy na warsztaty archiwalno-genealogiczne poświęcone narzędziom pomagającym w tworzeniu drzewa genealogicznego rodziny. Spotkanie poprowadzi genealog z urzędu i zamiłowania – ks. dr Jan Maria Musielak. Ponadto, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów 2023, zapraszamy na wystawę Biskupi Poznańscy na przestrzeni wieków, przygotowaną przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej we współpracy z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Zapisy: wstęp wolny.

Więcej →

Znad modrego Dunaju nad warciańskie i wiślane brzegi….

06 cze
6 czerwca 2023

W poniedziałek 5 czerwca 2023 roku, gościliśmy w naszej siedzibie członków Katolickiego Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich z Austrii (KAVÖ). W czasie swego tegorocznego wyjazdu studyjnego postanowili sprawdzić czy Polska jest rzeczywiście krajem kontrastów.

Oprócz Grodu Przemysła odwiedzili również Warszawę, Toruń i Gniezno. W Poznaniu asystował im z ramienia WT UAM – ks. prof. Mieczysław Polak – rodzony brat Prymasa Polski.

Wyrażamy nadzieję, że wizyta ta przyczyniła się do lepszego poznania naszej Ojczyzny i będzie zaproszeniem do dalszej współpracy i pielgrzymowania.

Pani z Mariazell, która jest czczona także jako Matka Boża Narodów Słowiańskich – Mater Gentium Slavorum, polecamy naszych gości i ich aktywność w Kościele realizowaną w duchu Vaticanum II.

xWS

Matko i Królowo Kapłanów – oręduj za nimi!

29 maj
29 maja 2023

W dniu 26 maja 2023 r. kapłani wyświęceni przed 60 laty w Archikatedrze Poznańskiej przez Arcybiskupa Antoniego Baraniaka świętowali swój diamentowy jubileusz kapłaństwa, pośród nich Biskup Senior Zdzisław Fortuniak (jego stolica tytularna to Tamagrista). Na miejsce uroczystej Mszy Dziękczynnej wybrali – Kościół NMP in Summo na Ostrowie Tumskim w Poznaniu – zawierający relikty palatium z kaplicą Mieszka i Dobrawy. Jubilatom życzymy, aby sięgając do korzeni kapłaństwa i chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie z ufnością powierzali się na nowo Maryi – Matce każdego kapłańskiego powołania wołając: Monstra te esse Matrem! Ad multos annos!

xWS

Foto: Zasób Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Goście ze słonecznej Italii

25 maj
25 maja 2023

Z okazji odbywającego się w Poznaniu Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy, Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu odwiedzili goście ze słonecznej Italii: o. Cassian Folsom OSB – „mnich z amerykańskiego archiopactwa św. Meinrada i wykładowca liturgiki na Anselmianum; założył w Rzymie benedyktyńską wspólnotę Matki Bożej Sedes Sapientiae, zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską w 1999 roku, 2 grudnia 2000 roku mnisi amerykańskiego pochodzenia przybyli do Nursji na zaproszenie arcybiskupa Spoleto-Nursji Riccardo Fontany” (info. za tyniec.com.pl) oraz Caterina Comino, archiwistka z Nursji w Archidiecezji Spoleto-Norcia. To międzynarodowe amerykańsko-włosko-polskie spotkanie stało się okazją do zaprezentowania zasobu naszego Archiwum przez Kustosza AAPoz – ks. dra Rafała Rybackiego.

40. rocznicę święceń kapłańskich – ks. dr Jan Maria Musielak

24 maj
24 maja 2023

W dniu 19 maja 2023 roku, 40. rocznicę święceń kapłańskich obchodzili kapłani Archidiecezji Poznańskiej, rocznik święceń 1983: ks. Eugeniusz Leosz, ks. Jan Maria Musielak, ks. Zbigniew Nowaczewski, ks. Wieńczysław Nowak, ks. Rafał Pierzchała, ks. Ryszard Rybak. Święceń prezbiteriatu udzielił wówczas Metropolita Poznański – abp Jerzy Stroba. W gronie kapłanów przeżywających 40. rocznicę święceń jest Zastępca Dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – ks. dr Jan Maria Musielak, z urzędu i zamiłowania: biblista, historyk, genealog oraz informatyk, służący swoją wiedzą i doświadczeniem, co w dniu rocznicy podkreślamy i za co bardzo serdecznie dziękujemy.  Czcigodnym prezbiterom Archidiecezji Poznańskiej, życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu życzliwych ludzkich serc!

II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego – prezentacja rękopisu MS 36 z zasobu AAPoz

15 maj
15 maja 2023

 

W czwartek, 11 maja 2023 r. w ramach odbywającego się w Poznaniu – II Narodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego, odbyła się w naszym Archiwum  prezentacja rękopisu nr 36 (sygnatura MS 36) zawierającego dawny zapis chorałowy. Spotkanie moderował ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski – dyrygent Scholi Cantorum Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wyrażamy nadzieję na dalsza współpracę naszych instytucji w pogłębianiu studiów nad polską oraz europejską kulturą muzyczną.

Bogactwo i głębia chorału gregoriańskiego niech wzmacnia naszą duchową wrażliwość na Boga, który jest blisko – „ w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

xWS

Dziekani Wydziałów Teologicznych wyższych uczelni w Polsce

19 kw.
19 kwietnia 2023

W dniach 18-19 kwietnia 2023 r. w Poznaniu, odbyło się spotkanie Dziekanów Wydziałów Teologicznych wyższych uczelni w Polsce (zobacz tutaj). W programie nie zbrakło także wizyty w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie której Kustosz Archiwum – ks. dr Rafał Rybacki zapoznał uczestników z historią Archiwum i jego zasobem na przykładzie wybranych archiwaliów od średniowiecza do czasów współczesnych.

Projekt: EXUL Patriae – Ks. Claude Antoine Pochard (1766 – 1833) i jego świat.

06 kw.
6 kwietnia 2023

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu dołączyło do grona instytucji wspierających projekt EXUL PatriaeKs. Claude Antoine Pochard(1766 – 1833) i jego świat. Projekt ten poświęcony badaniu i popularyzacji spuścizny po burgundzkim kapłanie katolickim. Ks. Claude Antoine Pochard w wyniku działań Rewolucji Francuskiej wyemigrował w okolice Jarocina –  gdzie stał się guwernerem – wychowawcą szlacheckich synów. Zachęcamy do zainteresowania się tą nietuzinkową postacią w kontekście symbiozy historii europejskiej z dziejami regionalnymi Wielkopolski oraz przyjaźni polsko – francuskiej, przez lekturę strony projektu exulpatriae.web.amu.edu.pl.
xWS

Chluba Głuszyny i Polaków…

29 mar
29 marca 2023

Bieżący rok został przez Sejm Rzeczypospolitej ogłoszony Rokiem Pawła Edmunda Strzeleckiego – 150. rocznica śmierci tego wybitnego badacza Australii. Z tej okazji w jego rodzinnej Głuszynie – dziś części Poznania, otwarto ciekawą plenerową wystawę poświęconą jego osobie (na placu przy kościele parafialnym św. Jakuba Większego), na której można między innymi oglądać skan oryginalnej metryki chrztu św. badacza z roku 1797, pochodzący z naszego metrykalnego zasobu, dostępny także i u nas w ramach CAAP. Zachęcamy do odwiedzenia wystawy, która będzie także przeniesiona i dostępna na Wzgórzu Św. Wojciecha w Poznaniu, gdzie spoczywają przeniesione z Londynu prochy głuszyńskiego geografia i odkrywcy. Niech odpoczywa w pokoju…

xWS

Gościliśmy Radę Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej

28 mar
28 marca 2023

W uroczystość Zwiastowania NMP, 25 marca br. w sali konferencyjnej naszego Archiwum, gościliśmy prezesów oraz delegatów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Przedstawiciele POAK-ów Archidiecezji Poznańskiej, uczestniczyli w posiedzeniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Więcej na temat Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej – zobacz na stronie: ak.org.pl.

Foto AKAP