Wystawa: Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce

01 lip
1 lipca 2020

Wystawa fotografii: Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce, 26.06–31.08.2020 r.

Na początku marca br. na poznańskim Placu A. Mickiewicza został otwarta plenerowa wystawa Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce przygotowana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania (zobacz tutaj). Na wystawie zaprezentowano m.in. fotografie z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W dniach od dnia 26 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku wystawa jest udostępniona dla zwiedzających, przed wejściem do dawnej siedziby Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu przy ul. Jana Lubrańskiego 1 – obecnie Muzeum Archidiecezjalne. Zapraszamy!

Wznowienie udostępniania zasobu archiwalnego…

23 cze
23 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, iż Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu od dnia 30 czerwca 2020 r. wznawia udostępnianie zasobu archiwalnego.

Pracownie naukowe Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (dalej Archiwum) do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:30, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie  i  dezynfekcję  stanowisk  w  godzinach 12:00-12:30.

Więcej →

W przeszłość dla przyszłości…..

15 cze
15 czerwca 2020

Przewodnik Katolicki 23/2020, s. 56-61

Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów 2020, Przewodnik Katolicki  – nr 23 z dnia 7 czerwca br. zamieścił ciekawy artykuł „Archiwum bez tajemnic”, w którym autorka Justyna Wojtkowiak prezentuje krótką historię – genezę oraz  misje, zadania, funkcje archiwów kościelnych (i także państwowych)  we współczesnej kulturze i społeczeństwie. W artykule znajdują się zdjęcia wybranej części naszych cennych zbiorów i podstawowe informacje dla początkujących poszukiwaczy – genealogów, ubogacone nutą ciekawostek z poszczególnych dokumentów. Poszukiwania rodzinnych korzeni w księgach metrykalnych mogą okazać się pouczającą przygodą, do której potrzeba jednak pewnego przygotowania…

Cieszymy się, że informacje o naszej i podobnych – siostrzanych placówkach budzą zainteresowanie i mogą przez media docierać do osób głodnych wiedzy historycznej, która nieraz nie jest tak daleko – na wyciągnięcie ręki – w budynku przy Posadzego, obok katedry, gdzie mieści się nasza archiwalna instytucja, wraz z innymi – skarbnica wiedzy o przeszłych wiekach dla świadomego i odpowiedzialnego wchodzenia w przyszłość.

xWS

List Wojewody Wielkopolskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów

10 cze
10 czerwca 2020

 

Wersja PDF – List od Wojewody Wlkp

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zapraszam na transmisję on-line: środa, 10.06.2020 r., godz. 11:00! Międzynarodowy Dzień Archiwów 2020

09 cze
9 czerwca 2020

Na pamiątkę utworzenia w dniu 9 czerwca 1948 roku Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA), na całym świecie od dwunastu lat obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Archiwów. W okolicach tejże daty w archiwach organizowane są spotkania, warsztaty, prelekcje i konferencje związane z problematyką gromadzenia, ochrony, przechowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Międzynarodowy Dzień Archiwów podkreśla znaczenie archiwów dla zachowania pamięci zbiorowej narodów i społeczeństw.

Z tej właśnie okazji Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu zaprasza na wirtualne spotkanie –  transmisję on-line poprzez portal www.youtube.com. – środa, 10.06.2020 r., godz. 11:00.

W programie prezentacja zasobu archiwalnego, informacje o korzystaniu z międzynarodowych archiwalnych baz danych, poradnik genealogiczny oraz minirecital muzyczny.

Serdecznie zapraszamy!!!

Pamiętamy o Papieżu – Polaku!

09 mar
9 marca 2020

 

Fotografie z zasobu AAP współtworzą plenerową wystawę papieską, która została otwarta na początku marca br. na poznańskim Placu A. Mickiewicza (gdzie w czerwcu 1997 r. stanął pod Krzyżami Poznańskimi sam św. Jan Paweł II) dla upamiętnienia odwiedzin i pielgrzymek Biskupa Karola Wojtyły na wielkopolskiej ziemi (Metropolia Poznańska i Gnieźnieńska) w latach 1968-1999, czyli przed wyborem i po wyborze na Stolicę Piotrową w Rzymie.

Wystawa Jan Paweł II w Poznaniu i Wielkopolsce przygotowana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania ma przybliżyć związki naszego Wielkiego Rodaka w roku Jego setnych urodzin – z naszą piastowską ziemią – kolebką polskiej państwowości oraz zwrócić uwage poznaniaków, Wielkopolan i turystów nie tylko na fenomen pielgrzymek papieskich, lecz także na umiłowanie przez Papieża Wojtyłę ojczyzny w bogactwie jej przyrody i zawiłej historii.

xWS

II O.F.C.D – prezentacja mszałów: przedtrydenckiego, trydenckiego i potrydenckiego

07 mar
7 marca 2020

W sobotę 7 marca br. w ramach II Ogólnopolskiego Forum Ceremoniarzy Wyższych Diecezjalnych Seminariów Duchownych w Polsce gościliśmy grupę alumnów tychże uczelni, którzy mieli okazję wziąć udział w przygotowanej specjalnie dla nich prezentacji mszałów: przedtrydenckiego, trydenckiego i potrydenckiego, znajdujących się w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Prowadził ją zastępca dyrektora AAP – ks. dr Jan Maria Musielak.

Warto przypomnieć, że obradujący z przerwami w latach 1545-1563 Sobór Trydencki zaowocował przeprowadzoną przez kolejnych papieży reformą liturgii i ksiąg liturgicznych, która obowiązywała aż do czasów po Vaticanum II i jego Konstytucji o Liturgii Sacrosanctum Concilium, kiedy to dopuszczono w celebracji języki narodowe. Klerycy mieli wyjątkową okazję obcowania z tym ważnym liturgicznym materiałem źródłowym, który w kontekście żywej historii liturgii uwrażliwia na jej głębsze rozumienie i owocne przeżywanie; ucząc jednocześnie szacunku dla tradycji Kościoła.

Mamy nadzieję, że młodzi seminarzyści zapamiętają na długo wizytę w naszym archiwum i zaowocuje ona w ich przyszłej pracy duszpasterskiej, naukowej i kapłańskiej.

xWS

TVP3 Poznań o 105. rocznicy śmierci śp. arcybiskupa Edwarda Likowskiego

20 lut
20 lutego 2020

W dniu 20 lutego 2020 roku minęła 105. rocznica śmierci arcybiskupa Edwarda Likowskiego (1836-1915) prymasa Polski oraz metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego. Postać ta został przypomniana przez TVP 3 Poznań w programie informacyjnym „Teleskop”. W ramach relacji telewizyjnej zaprezentowano także wypowiedź ks. dra Rafała Rybackiego, kustosza Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zobacz na poznan.tvp.pl – tutaj). Dziękujemy!

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

 

O Archiwum – nowa zakładka na naszej stronie

08 lut
8 lutego 2020

W menu naszej strony internetowej utworzono zakładkę „O Archiwum”. Zawiera ona trzy podstrony:

Przypomnijmy, dokument erekcyjny dotyczący utworzenia Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, wystawił abp gnieźnieński i poznański, kardynał Edmund Dalbor, Prymas Polski, 13 X 1925 roku. Powstawaniu tej instytucji towarzyszyła powszechna świadomość, że rozpoczyna swoją działalność placówka kościelna o szczególnym znaczeniu dla rozwoju nauki i kultury, tym bardziej, że była ona pierwszą tego typu w ówczesnych granicach Państwa Polskiego.

Strukturę Archiwum stanowią: Dyrekcja, Kancelaria, Dział opracowania zasobu, Dział udostępniania, ewidencji i informacji, w ramach, którego funkcjonują: pracownia naukowa i sekretariat, Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych, Pracownia reprograficzna, Dział administracyjno-gospodarczy (Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań, dnia 20 września 2004 roku, N. 7270/2004, IV. Struktura organizacyjna § 12).

W związku z kolejnym etapem dostosowywania Polityki Prywatności – do przepisów KIODO / RODO, zamieszczony został nowy regulamin pracowni naukowej Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

U sąsiadów – instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania”

03 lut
3 lutego 2020

U naszych sąsiadów, czyli w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci w Poznaniu, ul. Ks. Ignacego Posadzego 3, powstała instalacja artystyczna „Przekrój (P)poznania” autorstwa dra Łukasza Gruszczyńskiego z VIII Pracowni Rzeźby Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Rzeźba ta, kształtem nawiązuje do wałów obronnych z czasów Mieszka I, ukazując w sposób artystyczny, wysokość i szerokość umocnień grodu poznańskiego sprzed 1000 lat.

Więcej na temat Rezerwatu Archeologicznego Genius loci – zobacz tutaj.