Promocja albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”

05 Lut
5 lutego 2018

Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu i Archidiecezja Poznańska zapraszają na spotkanie autorskie pod patronatem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, które poświęcone będzie promocji albumu „Arcybiskup Antoni Baraniak 1904–1977”.

O Antonim Baraniaku – synu ziemi wielkopolskiej, urodzonym w niewielkiej wsi Sebastianowo, salezjaninie, zaufanym sekretarzu prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, więźniu okresu stalinowskiego, poddanemu wycieńczającym przesłuchaniom, które nieomal zakończyły się jego śmiercią, biskupie sufraganie gnieźnieńskim i arcybiskupie metropolicie poznańskim – opowiedzą autorzy albumu: Elżbieta Wojcieszyk, Konrad Białecki, Rafał Łatka i Rafał Reczek.

Promocja publikacji wpisuje się też w obchody 1050. rocznicy pierwszego na ziemiach polskich biskupstwa poznańskiego: w rok jubileuszu 1000-lecia, obchodzony w 1968 roku, diecezję poznańską wprowadził arcybiskup Antoni Baraniak.

Spotkanie autorskie odbędzie się 8 lutego 2018 roku o godz. 16:00 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ulicy Wieżowej 2/4. Promocja książki będzie połączona z możliwością jej zakupu. Przypomnijmy, iż partnerem projektu – wydania okolicznościowego albumu było Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu.

Źródło: IPN

 

Obrady Zespołu Doradczego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IH UAM w Poznaniu

04 Lut
4 lutego 2018

Poznań – Wielkopolskie Muzeum Niepodległości

W piątek, 2 lutego 2018r., Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu gościło członków Zespołu Doradczego ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w IH UAM, kadencja 2016-2020. Celem tego gremium jest wspieranie działań Dyrekcji IH UAM, mających na celu poprawę efektywności kształcenia na kierunku Historia. W pracach tego gremium uczestniczy także Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. W roku 2014 spotkanie zespołu odbyło się w siedzibie AAP w czasie którego podpisano umowę o współpracy między Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu a Uniwersytetem im Adama Mickiewicza w Poznaniu – zobacz tutaj.

Archiwalne kolędowanie 2018

29 Sty
29 stycznia 2018

Archiwalne kolędowanie w AAP

Po raz jedenasty pracownicy archiwów oraz członkowie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich i Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych zebrali się na „Archiwalnym kolędowaniu”. Spotkanie odbyło się 26 stycznia 2018r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu i składało się z dwóch części: sprawozdawczej i muzycznej. W pierwszej części dokonano podsumowania działalności poznańskiego Oddziału SAP w 2017r. Druga cześć to śpiew kolęd przy akompaniamencie pana Przemysława Wojciechowskiego (Archiwum Państwowe w Poznaniu).

Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku

26 Sty
26 stycznia 2018

Projekt: Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku.

W siedzibie Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu, odbyło się kolejne spotkanie, którego celem jest przygotowanie, zorganizowanie i wyeksponowanie (w dziewięciu prestiżowych muzeach usytuowanych w różnych miastach Polski, a ewentualnie również poza jej granicami) wystawy-instalacji objazdowej upamiętniającej powstanie wielkopolskie 1918-19 roku. W chwili obecnej projekt nosi tytuł: Wielkopolanie ku Niepodległej – w stulecie zwycięskiego powstania 1918-1919 roku. Inicjatorem projektu jest Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu, które realizuje go we współpracy z 19. instytucjami m.in. z Archiwum Państwowym w Poznaniu, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Poznaniu, Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, a także Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w AAP

25 Sty
25 stycznia 2018

Zajęcia ze studentami Uniwersytetu Każdego Wieku WSB w AAP

W dniu 25 stycznia 2018r. gościliśmy w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, grupę  studentów z Uniwersytetu Każdego Wieku WSB w Poznaniu. Archiwalno – genealogiczne zajęcia prowadził ks. dr Jan Maria Musielak.

Nominacje. Nagroda im. prof. Stanisława Nawrockiego

17 Sty
17 stycznia 2018

Drugie Posiedzenie Kapituły Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego

We wtorek 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego. Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:
– w kategorii nagroda główna:
Piotr Rybczyński (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie),
dr Józef Malinowski (Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu),
Mariusz Naworski (IPN Oddział w Poznaniu);
– w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego:
Anna Domalanus (Archiwum UAM w Poznaniu),
Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie)
Nikogo nie nominowano w kategorii nagród dla młodego archiwisty, ze względu na brak wniosków w tej kategorii. Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie urzędu 8 czerwca 2018 roku w związku z uroczystościami z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów.
Przypomnijmy, Kapituła Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, została powołana 2017r.

Źródło i foto: www.poznan.uw.gov.pl

Spotkanie z Metropolitą Poznańskim

09 Sty
9 stycznia 2018

Spotkanie kolędowe w AAPoz

W poniedziałek 8 stycznia 2018 r. w murach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu odbyło się spotkanie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z Arcybiskupem Stanisławem Gądeckim Metropolitą Poznańskim.

Tekst i foto: poznan.ak.org.pl

Książka: „Jeden z nas – księdza Aleksandra Woźnego tajemnica powołania”

20 Gru
20 grudnia 2017

TOM I

Ukazał się pierwszy tom z serii, która omawia szczegółowo poszczególne okresy życia Sługi Bożego księdza Aleksandra Woźnego. W założeniach autora ks. dra Wojciecha Muellera: „publikacja ta, stanowi lekturę dla każdego, kto swoje duchowe życie łączy z Jego osobą, jak i dla tego, kto spotka się z Nim po raz pierwszy. Z pewnością jest to książka dla kleryków i kapłanów. Bo przecież z tego, że ks. Aleksander był jednym z nas wynika, iż przede wszystkim dotyczy ona właśnie tego środowiska. To nie tylko to, że tworzył społeczność miasta Poz­nania czy wspólnotę kościoła lokalnego Archidiecezji Poznańskiej; nie tylko to, że przechadzał się tymi samymi ulicami, i może wchodził do tych samych sklepów, a być może na tę samą pocztę. Bo przecież ks. Aleksander był jednym z nas, a jednocześnie niezwykłym kapłanem, którego Bóg dał Kościołowi w XX wieku, aby kolejne pokolenia świeckich i duchownych wciąż na nowo szukały inspiracji i wzorców dla swojego życia”. Publikacja ta powstała w oparciu m.in. o archiwalia zgromadzone w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Księgi metrykalne z AAPoz na wystawie „Seweryn Mielżyński (1804-1872)”

18 Gru
18 grudnia 2017

Wystawa, MN Poznań: 17.12.2018-18.02.2018

Od 17 grudnia 2017r. w Muzeum Narodowym w Poznaniu można oglądać wystawę: Seweryn Mielżyński (1804-1872). Wystawa ukazuje tę barwną postać, której dokonania w wielu dziedzinach nie są szerzej znane, a te, które podjął na polu sztuki, stały się przecież podstawą dla stworzenia w Poznaniu pierwszej na ziemiach polskich publicznej galerii malarstwa i wielodziałowego muzeum. Seweryn Mielżyński miał dwie pasje życiowe: sztukę i politykę, rozumianą jako działania na rzecz niepodległego państwa polskiego. Jako artysta zajmował się z powodzeniem malarstwem osiągając najlepsze rezultaty w dziedzinie pejzażu. Podejmował również tematy religijne, a te obrazy zachowały się najpełniej w kościele parafialnym w Miłosławiu… Wystawa dzieli się na dwie części Vitae i Opus ukazując doczesne dokonania i trwałe rezultaty dalekosiężnych planów Seweryna Mielżyńskiego. Wśród zgromadzonych eksponatów zostały zaprezentowane dwie księgi metrykalne z zasobu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Źródło i grafika: www.mnp.art.pl

Zdjęcia do filmu o dziejach Drukarni i Księgarni Świętego Wojciecha w Poznaniu

14 Gru
14 grudnia 2017

Ekipa filmowa w AAPoz

W związku z realizacją filmu dokumentalnego o dziejach Drukarni i Księgarni Św. Wojciecha w Poznaniu, nasze Archiwum gościło ekipę filmową. Na zdjęciu, archiwistka Joanna Napierała – autorka wystawy i publikacji o ks. Czesławie Piotrowskim przedstawia zgromadzone archiwalia.