Przekazanie archiwaliów z parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie do AAPoz

22 cze
22 czerwca 2022

W nawiązaniu do postanowień Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008 (T. 2: Statuty, 853, 859), Statutu Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAPoz) 2004 (artykuły: 7f, 8) oraz Zarządzenia Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego w sprawie przekazywania archiwaliów (w tym ksiąg metrykalnych i ich duplikatów) do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (N. 914/2013), Proboszcz parafii pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie, ks. Marek Niemir, przekazał w depozyt do AAPoz, „Księgi i dokumenty starsze, których nie używa się podczas bieżącego działania biura parafialnego”. Przekazane dokumenty zostaną włączone do serii archiwalnej „PA 396 – Skórzewo” w ramach zespołu Parafie. Dziękujemy!

V Gala wręczenia nagród dla Archiwistów Wielkopolski Edycja 2022

13 cze
13 czerwca 2022

W ramach obchodzonego w Poznaniu, Międzynarodowego Dnia Archiwów w dniu 10 czerwca 2022 roku w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu po raz piąty odbyła się gala wręczenia Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.
.
Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, na wniosek Kapituły nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, w ramach trzech kategorii przyznał następujące nagrody:
  • Nagroda główna – Piotr KLIMECKI z Archiwum Państwowego w Poznaniu
  • Nagroda dla młodego Archiwisty – Joanna NAPIERAŁA z Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
  • Nagroda za całokształt dorobku archiwalnego – Barbara BIELAWNA z Archiwum Państwowego w Poznaniu.

„Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce.

Nagrodzonym gratulujemy i ciszymy się, że w gronie laureatów jest pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu – Pani Joanna NAPIERAŁA.

Jubilaci z wizytą w Archiwum

26 maj
26 maja 2022

W czwartek, 26 maja 2022 roku, w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu gościliśmy kapłanów – rocznik święceń 1977. Dokładnie 45 lat temu, dnia 26 maja 1977 roku przyjęli oni sakrament kapłaństwa w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Święceń prezbiteratu z racji choroby ówczesnego Metropolity Poznańskiego abpa Antoniego Baraniaka, udzielił biskup pomocniczy Tadeusz Etter. Spotkanie w Archiwum, które poprowadził Kustosz AAPoz – ks. dr Rafał Rybacki,  było okazją do zaprezentowania zasobu naszej instytucji. Czcigodnym Jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i wielu życzliwych ludzkich serc.

Claromontana Czenstochoviensis

16 maj
16 maja 2022

W styczniu 2022 roku w naszej poznańskiej archidiecezji zakończyło się drugie Nawiedzenie wszystkich parafii przez kopię Obrazu NMP Częstochowskiej. Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony odwiedzała kościoły, kaplice, klasztory i domy zakonne, jednocząc na modlitwie licznie gromadzących się wiernych.

 W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu znajduje się wiele pamiątek – szczególnie w postaci zdjęć –  z pierwszego takiego Nawiedzenia archidiecezji, które odbyło się  w latach 1976 -1978.

Kolejną taką pamiątkę będzie stanowić album „Jasnogórska u św. Rocha”, ofiarowany niedawno Archiwum, zawierający przekrojową, bogatą dokumentację fotograficzną ostatniego Nawiedzenia tej poznańskiej, ratajskiej parafii, które miało miejsce w dniach od 5 do 6 grudnia 2021 roku. Zarówno pierwsze, jak i drugie Nawiedzenie Obrazu NMP Częstochowskiej, choć odbywające się w zupełnie odmiennych uwarunkowaniach socjoduszpasterskich, wpisały się na trwałe w najnowszą historię Archidiecezji Poznańskiej.

xWS

Warsztaty archiwalno-historyczne – reaktywacja.

25 kw.
25 kwietnia 2022

W ramach powrotu do zwyczajnego funkcjonowania Archiwum, dnia 22 kwietnia 2022 r. gościliśmy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Policealnej kierunku technik archiwista z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.Uczniowie uczestniczyli w warsztatach archiwalno-historycznych, które poprowadził Wicedyrektor AAPoz – ks. dr Jan Maria Musielak.

Foto: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu.

Kustosz Archiwum o pontyfikacie papieża Benedykta XV. TVP 3 Poznań, program: Wielkopolska Warta Poznania.

05 kw.
5 kwietnia 2022

W tym roku minęła 100. rocznica śmierci papież Benedykt XV. Znaczenie pontyfikatu Benedykta XV w kontekście Polski, zaprezentował w ramach programu telewizyjnego TVP 3 Poznań – Wielkopolska Warta Poznania, ks. dr Rafał Rybacki, kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (zobacz na poznan.tvp.pl – tutaj).

Źródło i grafika: poznan.tvp.pl

COVID-19 / Zasady korzystania z materiałów archiwalnych

09 lut
9 lutego 2022

Uprzejmie informujemy!

  • W związku z obowiązującym od 1 grudnia 2021 r. limitem, 1 osoba na 15 m2, jednorazowo w pracowni mogą przebywać dwie osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacza to, iż równocześnie możemy przyjąć 4 osoby (2+2). Do limitu nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby: unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu. W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, Archiwum ma prawo odmówić obsługi.
  • Pracownie naukowe Archiwum do odwołania czynne są od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00-14:30, z przerwą techniczno-organizacyjną na wietrzenie i dezynfekcję stanowisk w godzinach 12:00-12:30.
  • Dostępność miejsc w pracowniach naukowych Archiwum można sprawdzić – zobacz tutaj.
  • Szczegółowej zasady korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu w czasie stanu epidemii – zobacz tutaj .

V edycja Nagrody dla archiwistów 2022

24 sty
24 stycznia 2022

 Komunikat Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała w V edycji Nagród:

  1. do nagrody głównej – Piotra Klimeckiego
  2. do nagrody dla młodego archiwisty – Joannę Napierałę
  3. do nagrody za całokształt dorobku – Barbarę Bielawną

Wręczenie nagród odbędzie się w czerwcu 2022 r. w związku z obchodami „Międzynarodowego Dnia Archiwów”.

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu gratuluje nominowanym! Cieszymy się, iż w tym gronie jest współpracująca z naszym Archiwum – Pani Joanna Napierała.

Dodajmy, iż „Nagrody im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego”, zostały ustanowione 6 listopada 2017 r. Organizatorem każdorazowej edycji Nagród jest Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym w Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Należy zaznaczyć, iż jest to pierwsze tego typu wyróżnieniem w Polsce.

Źródło: www.poznan.uw.gov.pl oraz AAPoz

Foto: AAPoz

Z archiwalnej półki – 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego / 13 grudnia 1981 roku

14 gru
14 grudnia 2021

Dnia 13.12.2021 roku w homilii „Dla tworzenia zdrowszych społeczeństw i bardziej ludzkiego świata. 40. rocznica stanu wojennego” wygłoszonej w Poznaniu w kościele Dominikanów, Abp Stanisław Gądecki  Metropolita Poznański powiedział m.in.

Reakcja św. Jana Pawła II na wprowadzenie stanu wojennego była jednoznaczna. Przemawiając z okazji modlitwy ‘Anioł Pański’ 13 grudnia 1981 roku Ojciec Święty przypomniał swoje słowa wypowiedziane z okazji rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej: „Nie może być przelewana polska krew, bo zbyt wiele jej wylano, zwłaszcza w czasie ostatniej wojny. Trzeba uczynić wszystko, aby w pokoju budować przyszłość Ojczyzny” (13.12.1981).

Gdy następnego dnia – na placu św. Piotra z inicjatywy Communione e Liberazione odbyło się modlitewne czuwanie tysięcy wiernych w intencji Polski – papież podkreślił solidarność świata z Polakami oraz „niezbywalne prawa człowieka i prawa narodu”. Realizacja tych praw musi „stworzyć wielką solidarność o wymiarze europejskim i światowym, ponieważ ratować te zasady znaczy bronić i rozwijać sprawiedliwość i pokój w dzisiejszym świecie” (14.12.1981).

Więcej →

Uwaga! Od 1 grudnia 2021 roku, zmiana limitu osób (2+2), przebywających w pracowniach naukowych Archiwum

30 lis
30 listopada 2021

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2021 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od 1 grudnia 2021 r. zostaje zmieniony limit osób przebywających w pracowniach naukowych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Jednorazowo (1 osoba na 15 m2), w pracowni mogą przebywać dwie osoby. Ponieważ Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu posiada dwie pracownie oznacza to, iż równocześnie możemy przyjąć 4 osoby (2+2).