24 sty

Nasze

 


Publikacje wydane staraniem Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

  • Archiwariusz – Biuletyn Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu:

    Nr 1 (2005)
    Nr 2 (2006)
    Nr 3 (2007-2009)

  • Seria: Pomoce archiwalno-historyczneDuszpasterska funkcja archiwów kościelnych. List okólny do Biskupów Diecezjalnych. Papieska Komisja do spraw Kościelnych Dóbr Kultury. Watykan, dnia 2 lutego 1997.

Tłumaczenie z języka włoskiego (2010r.): ks. Rafał Rybacki – Kustosz Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.