24 sty

Struktura

Strukturę Archiwum stanowią: Dyrekcja, Kancelaria, Dział opracowania zasobu, Dział udostępniania, ewidencji i informacji, w ramach, którego funkcjonują: pracownia naukowa i sekretariat, Pracownia konserwacji materiałów archiwalnych, Pracownia reprograficzna, Dział administracyjno-gospodarczy (Statut Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, Poznań, dnia 20 września 2004 roku, N. 7270/2004, IV. Struktura organizacyjna § 12).

Struktura organizacyjna Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu:

Dyrekcja:

  • Dyrektor – ks. kanonik mgr lic. Roman Dworacki
  • Zastępca – ks. dr Jan Maria Musielak
  • Kustosz – ks. dr Rafał Rybacki

Sekretariat 

  • mgr Anna Tuchołka

Dział Opracowań 

  • mgr Elżbieta Szymił

Dział Udostępniania:

  • ks. mgr Wojciech Silski

Dział Digitalizacji 

  • Alicja Młot

Dział Konserwacji 

  • Sławomir Leszczyński

Dział Gospodarczy 

  • Małgorzata Bielicka