24 sty

Udostępnianie

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu udostępnia zasób:

  1.  Archiwum Akt Dawnych:
    czasem określane mianem Archiwum Staropolskiego (do początków XIX w.); stanowią je dokumenty pergaminowe i papierowe, księgi wpisów kancelarii biskupich, konsystorskich i kapitulnych.
  2. Archiwum Akt Nowych:
    zawierające archiwalia z XIX i XX w., określane jako akta spraw.
  3. Zbiory Specjalne:
    zawierające archiwalia pominięte w obu poprzednich, czy wyjęte ze względów praktycznych dla celów badawczych z innych kancelarii. W tej grupie znajdują się najbardziej poszukiwane przez kwerendzistów Zbiory metrykalne.
  4. W przygotowaniu udostępnienie księgozbioru.

Zobacz również: