24 sty

Rewers elektroniczny

Uprzejmie przypominamy, iż w związku z reorganizacją sposobu udostępniania zasobu archiwalnego oraz wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom kwerendzistów w szczególności historyków, od dnia 25 września 2009r. wprowadzono możliwość elektronicznej rezerwacji archiwaliów (list elektroniczny, e-mail) do Czytelni AKT (nie dotyczy Czytelni Mikrofilmów i poszukiwań genealogicznych).

 Rezerwację archiwaliów należy dokonać wysyłając e-mail (rewers archiwalny) na adres:

rezerwacje@aap.poznan.pl

 W liście należy podać następujące informacje:

  1. Numer rewersu
  2. Sygnatura jednostki archiwalnej
  3. Nazwisko i imię zamawiającego
  4. Data i godzina przybycia do AAP
  5. Informację przesyłamy tylko i wyłącznie w tekście listu. Rewersy przesyłane w załącznikach nie będą realizowane!

Poniżej przykład wypełnienia rewersu dla dwóch jednostek archiwalnych.

 Uwaga!!! Informacja dotycząca danej jednostki archiwalnej musi być powtórzona!!!!

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu – Dział Udostępniania

ks. mgr Wojciech SILSKI

Proszę o zarezerwowanie następujących jednostek archiwalnych

 Rewers AAP nr 1

Sygnatura jednostki archiwalnej: OA 0123
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

———–(Obowiązkowe powtórzenie danych)————

Sygnatura jednostki archiwalnej: OA 0123
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

Rewers AAP nr 2

Sygnatura jednostki archiwalnej: KA 00987
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

———–(Obowiązkowe powtórzenie danych)————

Sygnatura jednostki archiwalnej: KA 00987
Nazwisko i imię zamawiającego: Iksiński Piotr
Data i godz. przybycia do AAP: 29.09.2009, godz. 11.00

Przypominamy,

  • Jednorazowo można zamówić 5. jednostek archiwalnych.
  • Rewersy przesyłane w załącznikach do listu nie będą realizowane!
  • Realizacja Rewersów odbywa się według kolejności zgłoszeń oraz zgodnie z poniższym wykazem:

Zamawianie i realizacja rewersów:

 

Dzień
 Zamówienia
 Realizacja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Złożone poprzedniego dnia, a także nadesłane do godziny 9:00 drogą elektroniczną.

Godz. 10.00

Do godz. 10.30

Godz. 11.00

Do godz. 12.30

Godz. 13.00

Czwartek

Do godz. 14.30

Godz. 15.00

 

Osobą koordynująca przyjmowanie rezerwacji archiwaliów i ich udostępniania

 jest ks. mgr Wojciech SILSKI

odpowiedzialny za działalność Sekretariatu Obsługi Kwerendzistów

rezerwacje@aap.poznan.pl