05 lut

Wzory Rewersów

Uwagi ogólne:

  • Prosimy o czytelne wypełnianie Rewersów – najlepiej pismo drukowane.
  • Zamówienia wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.
  • Nie należy wypełniać pola: Identyfikator kwerendzisty.
  • Nie przyjmujemy do realizacji Rewersów przysłanych pocztą internetową.

Wzór wypełniania Rewersu, w celu zamówienia mikrofilmu z księgi metryklanej lub akt wizytacji.
(Kliknij na Rewers, aby powiększyć)

Księgi metrykalne udostępniane są wyłącznie na mikrofilmach.

Realizacja zamówionych mikrofilmów z ksiąg metrykalnych kończy się pół godziny przed zamknięciem archiwum.

Obowiązuje rezerwacja czytników mikrofilmów, której można dokonać telefonicznie.

(Pobierz Rewers AAP)