24 sty

Zamawianie materiałów archiwalnych i ich realizacja

1. Materiały archiwalne – ich reprodukcje (*) udostępniane są na podstawie Rewersu, jednorazowo w ilości 5 jednostek archiwalnych (j.a.). Po zakończeniu kwerendy można zamówić następne j.a.

(*) UWAGA! W przypadku prowadzenia BADAŃ GENEALOGICZNYCH, obowiązuje rezerwacja czytników mikrofilmów, której można dokonać telefonicznie (nr tel. kliknij tutaj). Rezerwacja czytnika ważna jest 15 minut od ustalonej godziny przybycia do archiwum.

2. Aby zamówić materiały archiwalne należy wypełnić Rewers Archiwalno-Biblioteczny w wersji papierowej  (zobacz tutaj) lub w wersji elektronicznej (zobacz tutaj).

3. Rewersy wypełnia się osobno dla każdej jednostki archiwalnej.

4. Wypełniony Rewers należy przekazać dyżurującemu w Sekretariacie AAP pracownikowi lub przesłać w wersji elektronicznej.

5. Czas zamawiania i realizacji:

  • Czytelnia mikrofilmów:
    • Poniedziałek, Wtorek i Środa: od 10.00 do 14.30
    • Czwartek od 10.00 do 16.00.
  • Czytelnia dokumentów – złożenie zamówienia:
Dzień
Zamówienia
Realizacja

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Złożone poprzedniego dnia, a także nadesłane do godziny 9:00 drogą elektroniczną.

Godz. 10.00

Do godz. 10.30

Godz. 11.00

Do godz. 12.30

Godz. 13.00

Czwartek

Do godz. 14.30

Godz. 15.00

6. Czas realizacji zależy od ilości zamówień, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

7. Korzystanie z materiałów archiwalnych odbywa się w Pracowni Naukowej AAP.