07 Lut

Załatwianie spraw

1. Korespondencja

2. Kwerendy naukowe

3. Poszukiwania genealogiczne

4. Reprografia – zamawianie skanów

5. Udostępnianie zasobu

6. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

7. Polityka prywatności

 

Uprzejmie informujemy osoby, zwracające się z pisemnym zapytaniem do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, iż:

1. Korespondencja:

a) Archiwum udziela odpowiedzi pisemnej tylko w odniesieniu do korespondencji, kierowanej drogą tradycyjną lub elektroniczną, w której zawarte zostały informacje, dotyczące nadawcy: imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu). Korespondencja, która nie zawiera powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

b) Informujemy, że ze względu na zmieniającą się dynamicznie sytuację epidemiczną, czas udzielenia wstępnej odpowiedzi, dotyczącej możliwości zrealizowania danej sprawy, zostaje wydłużony do 30 dni roboczych.

2. Kwerendy naukowe.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, dotyczącymi prac naukowych (np. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego), Archiwum nie przewiduje możliwości wykonywania kwerend na materiałach źródłowych w celach: naukowych, wystawienniczych, wydawniczych itp. na zlecenie osób prywatnych bądź instytucji. W przypadku zlecenia takich poszukiwań zapraszamy zainteresowanych do prowadzenia osobistej kwerendy. Pracownicy Archiwum, zgodnie z kompetencją informują jedynie, o sposobie udostępniania zasobu archiwalnego, jak również o posiadanych  środkach ewidencyjno-informacyjnych.

3. Poszukiwania genealogiczne:

a) Informacje podstawowe:

– W zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu (AAPoz) znajdują się wyznaniowe księgi metrykalne chrztów, ślubów i zgonów, które mogą służyć kwerendzie genealogicznej i naukowej. Archiwum nie udostępnia jednak archiwaliów, jeśli nie upłynęło 70 lat od ich wytworzenia i zawierają dane osobowe w rozumieniu odpowiednich przepisów kościelnych i państwowych (np. dane osób żyjących).

– W trosce o zachowanie dobrego stanu fizycznego wyznaniowych ksiąg metrykalnych, AAPoz nie udostępnia oryginałów tych ksiąg.

b) Informacje szczegółowe – zobacz tutaj – link do podstrony Genealogia.

4. Reprografia – zamawianie skanów

a) Informacje podstawowe:

 • Reprografia materiałów archiwalnych stanowi pomoc w korzystaniu z zasobu, a nie alternatywną formę udostępniania i może objąć nie więcej niż 75% jednostki archiwalnej. W całości mogą być kopiowane wyłącznie jednostki zawierające do 10 kart.
 • Archiwum nie wykonuje skanów z ksiąg metrykalnych (chrzty, śluby, zgony).
 • Czas realizacji zamówienia reprograficznego wynosi około 30 dni roboczych i liczony jest od daty poprawnego wypełnienia formularza zamówienia.

b) Zasady wykonywania reprografii w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu – zobacz tutaj.

5. Udostępnianie zasobu:

6. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu:

7. Polityka prywatności (szczegóły – zobacz tutaj)

 • Zasady przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej
 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z zasobu archiwalnego
 • Korzystanie z usług archiwum
 • Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Archiwum
 • Monitoring wizyjny
 • Wzajemne kontakty biznesowe
 • Rekrutacja