05 Lut

Korespondencja

1. Archiwum udziela odpowiedzi pisemnej tylko w odniesieniu do korespondencji, kierowanej drogą tradycyjną lub elektroniczną, w której zawarte zostały informacje, dotyczące nadawcy: imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu). Korespondencja, która nie zawiera powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

2. W ciągu 15 dni roboczych – po zarejestrowaniu zapytania przez sekretariat – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu udziela wstępnej odpowiedzi, dotyczącej możliwości zrealizowania danej sprawy.

3. Załatwianie spraw:

4. Polityka prywatności.