24 sty

Zasób

W zbiorach Archiwum znajduje się 1085 dokumentów pergaminowych, z których najstarszy, wystawiony przez księcia Władysława Laskonogiego pochodzi z 1231 r.

Dokumentów papierowych jest około 14.114, listów 1.078 sztuk.

Bardzo obszerny jest zbiór z okresu staropolskiego, zawierający rękopiśmienne księgi ilustrujące działalność centralnych urzędów diecezjalnych, których liczba wynosi 2.504 księgi.

Obszerniejszy jest jeszcze zbiór akt nowożytnych.

Oprócz akt pochodzących z urzędów centralnych znajdują się w nim także akta organizacji i stowarzyszeń kościelnych, których centrale w okresie międzywojennym znajdowały się w Poznaniu. Przechowuje się tu także ogromny zbiór akt parafialnych, z których wydzielono osobny zbiór, ponad 1.700 ksiąg metrykalnych.

Obecnie zbiór Biblioteki posiada około 2.097 rękopisów z XII – XX w.; 799 inkunabułów oraz 3.508 staro-druków z XVI – XVIII w.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronach: Archiwum i Biblioteki.