24 Sty

Bazy danych – AAPoz

Uprzejmie informujemy, iż dostęp do wiadomości związanych z inwentarzami i katalogami Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, dotyczy nastepujacych baz danych.

UWAGA!!! Fakt występowania danej jednostki w bazie danych nie oznacza, iż jest ona udsotępniona dla kwerendzistów.

Ta funkcja sprawdzenia dostępności a także automatycznego zamówienia konkretnej jednostki archiwalnej bezposrednio do Czytelni Akt, przewidziana jest kolejnej wersji bazy danych. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem nowej i zintegrowanej (obejmującej wszystkie udostępnione inwentarze) bazy danych.