11 kw.

Polityka Prywatności

 

Zasady przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych Archiwum jest Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, będące jednostką organizacyjną Archidiecezji Poznańskiej.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, sprostowania ich, dokonania w nich adnotacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Osoba, której dane dotyczą ma też prawo wniesienia skargi do:

  • Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (na adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim,
  • Prezesa UODO (na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).

Przed skierowaniem skargi prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych: inspektor@archpoznan.pl; ul. Ostrów Tumski 2, 61-109 Poznań.

Przetwarzanie danych osobowych na stronie internetowej

Pliki cookies

Administrator korzysta z plików cookies, które służą celom technicznym i optymalnemu prezentowaniu strony użytkownikowi. Nie śledzimy i nie identyfikujemy użytkowników naszej strony. Mimo to mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. W taki przypadku strona może działać niepoprawnie.

Kontakt z Archiwum poprzez formularz kontaktowy, pocztę elektroniczną i tradycyjną

Administrator przetwarza dane podane w formularzu kontaktowym. Dane te są przetwarzane w celu obsługi Państwa sprawy.

Podstawą przetwarzania tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na optymalnym informowaniu o swojej działalności i ofercie (art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi.

Państwa dane będą przechowywane do zakończenia Państwa sprawy, przy czym prowadzona korespondencja może zostać zachowana w celach archiwalnych. Odbiorcami danych mogą być podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne administratora w celu obsługi formularza kontaktowego.

Te same zasady obowiązują inne formy kontaktu – np. pocztę elektroniczną lub tradycyjną.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z zasobu archiwalnego

Zgłoszenie użytkownika zasobu archiwalnego

Istnieje możliwość zgłoszenia się jako stały lub jednorazowy użytkownik zasobu archiwalnego i wówczas dane będą przetwarzane w celu Państwa obsługi, a w szczególności rejestracji historii zamówień (czas i przedmiot zamówienia).

Podstawą przetwarzania tych danych będzie zawierana umowa (art. 7. ust. 1. pkt 2. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić dopuszczenie do zasobów archiwum. Formularz rejestracji określa wymagane dane. Dobrowolnie podawane dane będziemy przetwarzać na podstawie zgody (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane te zbierane są w celu łatwiejszego kontaktowania się (dane kontaktowe) oraz w celach statystycznych (pozostałe dane). Dane te mogą również ułatwić decyzję o udostępnieniu Państwu zasobów archiwum.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas, gdy będą Państwo użytkownikami zasobu, a później do dwóch lat od ostatniego dnia, w którym korzystali Państwo z zasobu. Dane niezbędne do rozliczeń finansowych możemy przetwarzać przez 5 lat, do końca roku kalendarzowego. W przypadku uzasadnionej potrzeby zabezpieczenia swojego interesu prawnego, możemy przetwarzać Państwa dane dłużej – do czasu przedawnienia powstałych roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu).

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w przypadku złożenia dokumentów tą drogą 2) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora.

Korzystanie z usług archiwum

Korzystanie z zasobu archiwalnego wiąże się z przetwarzaniem danych. W przypadku zamówienia jednej z usług, dane będą przetwarzane w celu realizacji tej usługi na warunkach określonych w zawieranej umowie.

W tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie zawierana umowa (art. 7. ust. 1. pkt 2. Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim). Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy. Formularze zamówień określają wymagane dane. Dobrowolnie podawane dane będziemy przetwarzać na podstawie zgody (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Dane te zbierane są w celu łatwiejszego kontaktowania się (dane kontaktowe) oraz w celach statystycznych (pozostałe dane). Dane te mogą również ułatwić decyzję o udostępnieniu Państwu zasobów archiwum.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez czas dwóch lat od dnia realizacji zamówienia. Dane niezbędne do rozliczeń finansowych będziemy przetwarzać przez 5 lat, do końca roku kalendarzowego. W przypadku uzasadnionej potrzeby zabezpieczenia swojego interesu prawnego, możemy przetwarzać Państwa dane dłużej – do czasu przedawnienia powstałych roszczeń. Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 7. ust. 1. pkt 6. Dekretu).

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w przypadku złożenia dokumentów tą drogą 2) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora.

Uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez Archiwum

W trakcie organizowanych wydarzeń możemy wykonywać zdjęcia lub nagrywać filmy, które służyć będą udokumentowaniu wydarzenia i zrelacjonowaniu jego przebiegu. Wejście na salę i uczestnictwo w wydarzeniu traktowane będzie jako zgoda na rejestrację i rozpowszechnianie wizerunku oraz na przetwarzanie danych osobowych w postaci tego wizerunku. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zajęcie miejsca w strefie wyłączonej z fotografowania (jest ona oznaczona) lub rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu. Zachęcamy też do aktywnego sygnalizowania braku zgody na rejestrowanie i przetwarzanie wizerunku. W trakcie wydarzenia możemy również zebrać Państwa imiona i nazwiska.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu udokumentowania wydarzenia i zrelacjonowania jego przebiegu na naszej stronie internetowej. Podstawą przetwarzania Państwa wizerunku jest Państwa zgoda (art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Listę obecności zbieramy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekretu), który polega na ustaleniu tożsamości osób korzystających z naszej oferty i kontroli wejść do budynku archiwum. Dane te służą również celom statystycznym.

Listy obecności przechowujemy przez rok. Państwa wizerunek będziemy przetwarzać dwa lata od dnia organizowanego wydarzenia. Po tym czasie usuwamy dane z naszej strony i już ich nie przechowujemy. Część danych może jednak zostać zachowana w celach historycznych.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w przypadku złożenia dokumentów tą drogą 2) podmioty serwisujące systemy informatyczne administratora.

Monitoring wizyjny

W budynku archiwum zainstalowano system monitoringu, który rejestruje wizerunek, inne cechy charakterystyczne, a także czas przebywania w budynku przez gości.

Dane z monitoringu przetwarzamy w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Danych z monitoringu co do zasady nie łączymy z innymi danymi, ale możemy połączyć je z danymi z rejestru użytkowników zasobu archiwalnego, jeśli przyczyni się to do realizacji celu, dla którego prowadzony jest monitoring.

Państwa dane będziemy przetwarzać przez 30 dni od zarejestrowania obrazu.

Odbiorcami danych są: 1) podmioty serwisujące system monitoringu, 2) osoby, które mają interes w uzyskaniu danych (np. poszkodowani w wyniku zdarzenia mającego miejsce w budynku archiwum).

Wzajemne kontakty biznesowe

Zawiązując współpracę biznesową możemy zbierać dane niezbędne do zawarcia umowy oraz dane kontaktowe do Państwa jako przedstawicieli naszych partnerów biznesowych. Podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a jeśli umowa nie jest zawierana, podstawą jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na efektywnym komunikowaniu się z naszymi partnerami biznesowymi.

Odbiorcami danych są: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej w sytuacji komunikowania się tą drogą, 2) podmioty obsługujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 3) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 4) podmioty świadczące usługi księgowe.

Państwa dane będą przechowywane do momentu wykonania umowy lub zakończenia współpracy. Państwa dane możemy zachować bezterminowo, jeśli stwierdzimy, że chcielibyśmy skontaktować się z Państwem w przyszłości. Możemy to zrobić zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na docieraniu z ofertą do wybranych osób (ze względu na wcześniejsze zainteresowanie naszą ofertą). Jeśli chcieliby Państwo byśmy mimo wszystko usunęli Państwa dane, prosimy o wyrażenie w tej sprawie sprzeciwu.

Rekrutacja

Informujemy, że nie zbieramy i nie przechowujemy danych osobowych poza prowadzonymi przez nas rekrutacjami. — Wyjątkiem są sytuacje, gdy sami o to Państwa poprosimy. W związku z tym nie odpowiadamy na przesłane listy oraz niezwłocznie niszczymy składane poza rekrutacjami listy motywacyjne, CV i inne dokumenty.