07 Lut

Załatwianie spraw

AAPoz_AAPoz_F_W

1. Korespondencja

2. Kwerendy naukowe

3. Poszukiwania genealogiczne

4. Udostępnianie zasobu

5. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

6. Polityka prywatności

 

Uprzejmie informujemy osoby, zwracające się z pisemnym zapytaniem do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu, iż:

1. Korespondencja:

a) Archiwum udziela odpowiedzi pisemnej tylko w odniesieniu do korespondencji, kierowanej drogą tradycyjną lub elektroniczną, w której zawarte zostały informacje, dotyczące nadawcy: imię i nazwisko, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu). Korespondencja, która nie zawiera powyższych informacji nie będzie rozpatrywana.

b) W ciągu 15 dni roboczych – po zarejestrowaniu zapytania przez sekretariat – Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu udziela wstępnej odpowiedzi, dotyczącej możliwości zrealizowania danej sprawy.

2. Kwerendy naukowe.

Zgodnie z powszechnie przyjętymi standardami, dotyczącymi prac naukowych (np. Kodeks Etyki Pracownika Naukowego), Archiwum nie przewiduje możliwości wykonywania kwerend na materiałach źródłowych w celach: naukowych, wystawienniczych, wydawniczych itp. na zlecenie osób prywatnych bądź instytucji. W przypadku zlecenia takich poszukiwań zapraszamy zainteresowanych do prowadzenia osobistej kwerendy. Pracownicy Archiwum, zgodnie z kompetencją informują jedynie, o sposobie udostępniania zasobu archiwalnego, jak również o posiadanych  środkach ewidencyjno-informacyjnych.

3. Poszukiwania genealogiczne:

a) Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu wykonuje wypisy z akt metrykalnych oraz uwierzytelnia odpisy (nie wykonujemy: kwerend genealogicznych oraz skanów, zdjęć ani kserokopii z ksiąg metrykalnych),

b) Zlecenia na poszukiwania genealogiczne zarówno dla celów prywatnych, spadkowych i naukowych wykonuje współpracująca z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, firma Biuro Usług Genealogicznych ORIGO (strona internetowa: www.origo-gen.pl, adres e-mail: office@origo-gen.pl, tel. 607 142 146 [w godz. od 9.00 do 17.00]).

4. Udostępnianie zasobuzobacz link tutaj.

5. Kontakt z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu:

6. Polityka prywatności