BOGACTWO ARCHIWALIÓW I MUZEALIÓW KOŚCIELNYCH

07 Lis
7 listopada 2013

AAPoz_TI_Zdjęcie0278Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie zorganizowało konferencję połączoną z wystawą: BOGACTWO ARCHIWALIÓW I MUZEALIÓW KOŚCIELNYCH (7 listopada 2013 r., Szczecin, Książnica Pomorska). Wśród zaproszonych gości byli także pracownicy Archiwum Archidiecezjalnego z Poznania. W ramach dwóch sesji referatowych,  uczestnicy spotkania wysłuchali następujących przedłożeń:

1. Prof. zw. dr hab. Kazimierz Kozłowski (Uniwersytet Szczeciński) – „Formowanie się archiwów historycznych na ziemiach zachodnich i północnych Polski. Specyfika Pomorza Zachodniego.

2. Dr Jan Macholak (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – „Materiały źródłowe do stosunków państwo – Kościół w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie.”

3. Mgr Zbigniew Stanuch (IPN Szczecin) – „Źródła do dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnik w zasobie archiwalnym IPN Oddział Szczecin.”

4. Ks. dr Krzysztof Koch (Biblioteka Diecezjalna w Peplinie) – „Biblioteka Diecezjalna im. Biskupa Jana Bernarda Szlagi w Peplinie – wczoraj i dziś”. 5. Ks. dr Tadeusz Ceynowa (Archiwum Diecezjalne w Koszalinie) – „Dzieje zasobu i organizacja Archiwum Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.” 6. Mgr Małgorzata Mazikiewicz (Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie) – „Przedtrydenckie mszały z diecezji kamieńskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej w Szczecinie”. 7. Mgr Izabela Działak-Dąbrowska (Muzeum Narodowe w Szczecinie) – „Stan zachowania i konserwacja papieru w inkunabule  de Monte Petrus, Repertorium utriusque iuris ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie.” 8. Mgr Grażyna Lupa (Archiwum Państwowe w Szczecinie) – „Oprawa zabytkowa – metody konserwacji na przykładzie inkunabułów ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie.” 9. ks. dr Robert Masalski (Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie) – „Geneza i działalność Archiwum Archidiecezjalnego w Szczecinie”.  Ostatnim punktem spotkania było otwarcie wystawy inkunabułu pochodzącego z Kamienia Pomorskiego – dyr. Lucjan Bąbolewski (Książnica Pomorska w Szczecinie).