Publikacja: Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym

08 Wrz
8 września 2016

IAP002 Staraniem Dyrektora IPN Oddział w Poznaniu – dra Rafała Reczka, ukazała się publikacja „Dziedzictwo audiowizualne w warsztacie badawczym historyka i procesie dydaktycznym”. We wstępie czytamy: W roku 2013, z okazji Światowego Dnia Dziedzictwa Audiowizualnego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowe w Poznaniu, Archi­wum Archidiecezjalne w Poznaniu oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w War­szawie Oddział w Poznaniu przygotowały sympozjum naukowe „Audiowizualne Archiwa XXI wieku”. Po wysłuchaniu prezentowanych wystąpień osób reprezentu­jących różne archiwa i opowiadających o tym ciekawym zagadnieniu na przestrzeni czasu okazało się, jak mało wiemy o archiwach i ich zawartości. Powstał wówczas pomysł przygotowania publikacji. Książki, która prezentowałaby doświadczenia ar­chiwów w codziennej pracy z audiowizualnymi archiwaliami, ale przede wszystkim pokazałaby olbrzymi potencjał tych archiwaliów i możliwości ich wykorzystania w nauce i edukacji na każdym poziomie nauczania…. W książę zamieszczono artykuł „Dokumentacja fotograficzna i audiowizualna zgromadzona w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu”, autorstwa pracowników Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu ks. Rafała Rybackiego i ks. Romana Dworackiego.