Żołnierz Niezłomny Kościoła

01 Paź
1 października 2016

x-a-b-m_w

W Poznaniu odbył się premierowy pokaz filmu „Żołnierz Niezłomny Kościoła” w reżyserii i według scenariusza Jolanty Hajdasz. Jak zaznaczyła we wstępie Jolanta Hajdasz:Arcybiskup Antoni Baraniak to jeden z najbardziej zasłużonych, a w stosunku do zasług – najbardziej zapomniany, bohaterski kapłan, którego przez analogię do losów tysięcy zamordowanych i prześla­dowanych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce mo­żemy nazywać Żołnierzem Niezłomnym Kościoła. Był sekretarzem prymasa kardynała Augusta Hlonda i dyrektorem sekretariatu pry­masa kardynała Stefana Wyszyńskiego, pełnił funkcję metropolity poznańskiego w latach 1957-77. Lista Jego zasług i osiągnięć jest bardzo długa, ale największym dowodem Jego męstwa i niezłomności jest postawa podczas aresztowania oraz bezlitosnych przesłuchań w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-55. Torturami, biciem i głodzeniem śledczy z UB chcieli na nim wymusić zeznania pozwalające na zorganizowanie pokazowego pro­cesu przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. Realizowali plan władzy komunistycznej, której celem było skompromitowanie i osoby kard. Wyszyńskiego, i Kościoła katolickiego w Polsce, głównego bastio­nu oporu społecznego przeciwko ideologii i władzy komunistycz­nej. Bp Antoni Baraniak nie załamał się i wytrzymał aż 27 miesięcy najgorszych, stalinowskich tortur. Od 6 lat staram się dokumento­wać tragiczne, więzienne losy abpa Baraniaka, o nich mówił film dokumentalny pt. „Zapomniane męczeństwo” (premiera 2012 r.). Ale tematu nie był w stanie ani zamknąć, ani wyczerpać. Dlatego zrealizowałam drugi film na ten temat, dołączony jest on do książ­ki, którą właśnie macie Państwo w rękach. Jego tytuł to „Żołnierz Niezłomny Kościoła”. Mam nadzieję, że ten film, tak jak poprzedni, pomoże wszystkim, którzy starają się ukazywać i utrwalać pamięć o wielkich, polskich Bohaterach. Arcybiskup Baraniak z pewnością do nich należy”. W filmie wykorzystano m.in. materiały filmowe z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.