Archiwum z miesiąca: Wrzesień, 2019

XII Dzień Genealoga w Archiwum Archidiecezjalnym

30 Wrz
30 września 2019

 

W sobotę 28 wrzenia 2019r. w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, odbył się XII Dzień Genealoga. Organizatorami spotkania byli: Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” i Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu. Patronat medialny: Przewodnik Katolicki oraz Radio EMAUS. Uczestnicy wysłuchali czterech referatów:

1. „Żywo kość”, „briczka” i „czarne iagody”. Wielkopolski żywot emigranta z Francji w świetle wspomnień ks. Claude’a Antoine’a Pocharda (1766-1833), ks. prof. UAM dr hab. Jan Grzeszczak, WT UAM, Poznań

2. Portrety trumienne jako źródło do badań na genealogią szlachty wielkopolskiej, Karolina Czop, Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu

3. Staropolskie akta Konsystorza Poznańskiego, Bartosz Małecki

4. Żołnierz kajzera, Piotr Miś

Ogólnopolska konferencja miłośników książek w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu

19 Wrz
19 września 2019

W siedzibie Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu w dniach 13 – 14 września 2019 r. gościliśmy uczestników XI. Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów. To spotkanie miłośników książek obradujących pod hasłem: „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”, stało się okazją do wymiany poglądów na tematy dotyczące szeroko rozumianego świata książki, a wszystko to w kontekście zagadnień związanych z komputeryzacją i digitalizacją zbiorów. Konferencja została przygotowana przez Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki we współpracy z Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Wybór AAPoz na miejsce obrad nie był przypadkowy, gdyż ks. kanonik Edmund Majkowski (1892-1951) – pierwszy dyrektor Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu (1925-1933), był także założycielem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Poznaniu w roku 1923.

Szczegółowy program – zobacz tutaj

Publikacja Wydawnictwa WT UAM Poznań: „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”

13 Wrz
13 września 2019

WT UAM Poznań, 2019

Nakładem Wydawnictwa Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu ukazała się książka pt. „Źródła do dziejów Wydziału Teologicznego w Poznaniu”, autorstwa ks. kanonika dr hab. Macieja Szczepaniaka. Monografia zawiera ponad 160 tekstów źródłowych (1918 – 2001) dokumentujących m.in. starania o utworzenie Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie Poznańskim (1919), a także powstanie Papieskiego Wydziału Teologicznego (1974) oraz włączenie go w struktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (1998). Teksty źródłowe w językach oryginalnych (łacińskim, włoskim i francuskim) oraz ich tłumaczenie na język polski, umieszczono w porządku chronologicznym. Należy zaznaczyć, iż większość z nich nie była jeszcze publikowana. Książka zawiera materiały źródłowe z różnych archiwów m.in. z: Archivio Segreto Vaticano, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Archiwum Wydziału Teologicznego UAM a także z Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Autorowi publikacji dziękujemy za przekazanie książki do zbiorów bibliotecznych Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

06 Wrz
6 września 2019

ZE WSPÓLNEJ PAMIĘCI RODZI SIĘ INSPIRACJA

DLA WSPÓLNEJ TERAŹNIEJSZOŚCI I PRZYSZŁOŚCI

Słowo niemieckich i polskich biskupów w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Tekst dokumentu – zobacz episkopat.pl