II Narodowy Kongres Śpiewu Gregoriańskiego – prezentacja rękopisu MS 36 z zasobu AAPoz

15 maj
15 maja 2023

 

W czwartek, 11 maja 2023 r. w ramach odbywającego się w Poznaniu – II Narodowego Kongresu Śpiewu Gregoriańskiego, odbyła się w naszym Archiwum  prezentacja rękopisu nr 36 (sygnatura MS 36) zawierającego dawny zapis chorałowy. Spotkanie moderował ks. prof. AMP dr hab. Mariusz Białkowski – dyrygent Scholi Cantorum Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Wyrażamy nadzieję na dalsza współpracę naszych instytucji w pogłębianiu studiów nad polską oraz europejską kulturą muzyczną.

Bogactwo i głębia chorału gregoriańskiego niech wzmacnia naszą duchową wrażliwość na Boga, który jest blisko – „ w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”.

xWS