Poznańscy archiwiści kolędowo…

20 sty
20 stycznia 2023

            W piątek 20 stycznia gościliśmy w naszym gmachu członków Stowarzyszenia Archiwistów Polskich (SAP) z oddziału poznańskiego, którzy w naszej sali konferencyjnej „na górze” spotkali się pod przewodnictwem swojej pani prezes na dorocznym zebraniu noworoczno – sprawozdawczym. Spotkanie zostało ubogacone śpiewem kolęd i słodkim poczęstunkiem. Radosny śpiew do którego  dołączyli też pracownicy naszej instytucji przeplatany był gawędami dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego ks. Romana na temat proweniencji zwyczajów i tradycji bożonarodzeniowych oraz rzymskimi wspomnieniami ks. kustosza Rafała z jego spotkań z Kardynałem Ratzingerem i później Benedyktem XVI. Ks. Kustosz zaprezentował również bullę papieską z własnoręcznym podpisem papieża Benedykta i pieczęcią Rybaka.

xWS